Skip to Content
Veilig fietsen tussen Kumtich en het station van Tienen

Veilig fietsen tussen Kumtich en het station van Tienen

De Vlaamse Landmaatschappij, de provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen realiseren samen de heraanleg van de Molenbergweg. Dankzij de duurzame verharding bereiken fietsers vanuit Kumtich nu gemakkelijker de stationsomgeving van stad Tienen.

Situering

Sinds 2014 zijn er wegendossiers in voorbereiding om het ruilverkavelingsgebied van Willebringen toegankelijker te maken. In 2016 en 2017 werden daarvoor de eerste vergunningen verleend voor het verbeteren van bestaande landbouwwegen. De heraanleg van de Molenbergweg hoort ook binnen deze maatregelen en is een onderdeel van de alternatieve functionele fietsverbinding tussen Leuven en Tienen.

De Molenbergweg was een bestaande, onverharde landbouwweg op het grondgebied van stad Tienen, gelegen tussen de Maalderijweg en de Kleine Grijpenweg. Over een afstand van 1,8 km werden hierop twee betonsporen van telkens 1,2m breed aangelegd. Bovendien laat een tractorsluis op de Kleine Grijpenweg enkel landbouwverkeer toe op deze baan, dat elkaar op twee uitwijkstroken kan dwarsen. De grasmiddenstrook zorgt voor optimale insijpelmogelijkheden van het hemelwater.

Door deze verharding en aanpassingen kunnen fietsers rustig en comfortabel van Kumtich naar de stationsomgeving van Tienen fietsen. Het traject loopt ook langs de archeologische site Mellenberg, die in de ruilverkaveling Willebringen nog wordt opgewaardeerd en beschermd.

Het fietsdossier van de Molenbergweg werd begroot op 308.186,89 euro. De financiering ervan gebeurt vanuit het fietsfonds van de provincie Vlaams-Brabant,de Vlaamse overheid en de stad Tienen.

Op 21 september wordt de Molenbergweg feestelijk ingefietst. Iedereen kan dan, met eigen fiets of met één van de beschikbare ‘gekke fietsen’, de nieuwe fietsverbinding komen uitproberen.

Bijkomende fietsverbindingen in de toekomst

Vanuit de ruilverkavelingsmogelijkheden worden nog meer veilige fietsverbindingen tussen de omliggende dorpen gerealiseerd. Voor het eerste fietsdossier rond een functioneel fietspad langs de Hoegaardsesteenweg in Opvelp, de Kerselarestraat in Meldert, de Koutemstraat in Vertrijk en de Torenhofstraat in Willebringen en een recreatief fietspad door het veld tussen Oorbeek en de stationsomgeving van Tienen werd in 2018 een omgevingsvergunning verleend. De uitvoering ervan is voorzien voor 2019 Ondertussen is ook een tweede fietsdossier  in voorbereiding dat een functioneel fietspad langs de Willebringsestraat in Willebringen en de Vertrijkstraat in Kumtich voorziet. Later volgt nog een recreatief fietspad langs de Hoksemsteenweg in Kumtich en de Willebringsestraat in Honsem.

Situering project

De ruilverkaveling Willebringen (2578 ha) ligt op het grondgebied van vier gemeenten (Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen) en is een voorbeeld van een modern, geïntegreerd plattelandsproject. Binnen dit ruilverkavelingsproject worden gronden herverkaveld en zorgt de overheid voor gebiedsgerichte oplossingen inzake kwaliteitsvol wonen en duurzaam werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur en identiteit van het landschap, oordeelkundig landgebruik, uitbouw en beheer van infrastructuur en het behoud van de landelijke rust.

 

Contacteer ons
Annick Grillet Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij
Annick Grillet Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL