Skip to Content
Veilig fietsen tussen Opvelp en Meldert

Veilig fietsen tussen Opvelp en Meldert

De Vlaamse Landmaatschappij, de provincie Vlaams-Brabant en gemeenten Hoegaarden en Bierbeek realiseren samen de heraanleg van de fietspaden langs de Kerselarestraat te Meldert en de Hoegaardsesteenweg te Opvelp. Dankzij een gescheiden fietspad bereiken schoolgaande fietsers vanuit Bierbeek na de zomer van 2020 veiliger de middelbare school te Meldert.

Sinds 2014 zijn er dossiers rond mobiliteit in voorbereiding om het ruilverkavelingsgebied van Willebringen toegankelijker te maken. In 2016 en 2017 werden daarvoor de eerste vergunningen verleend voor het verbeteren van bestaande landbouwwegen. De heraanleg van de Hoegaardsesteenweg en de Kerselarestraat hoort ook binnen deze maatregelen en is onderdeel van de functionele bovenlokale fietsverbinding tussen Bierbeek en Hoegaarden.

Het bestaande fietspad voldoet niet aan de opgelegde normen voor een veilig fietspad van bovenlokaal belang tussen Bierbeek en Hoegaarden. De betonplaten liggen verzakt op vele plaatsen, de breedte van het fietspad is te smal en het fietspad ligt vlak naast de rijweg. Door de toegelaten 70km-snelheid voor de automobilist, de bestaande verlichting langs de rijweg en de sociale controle voor de fietsers, is een gescheiden fietspad aan beide zijden van de rijweg er de meest aangewezen oplossing.

Om dit fietspad te realiseren moeten er ook enkele bomen en houtkanten gekapt worden in Opvelp. Hiervoor is compensatie voorzien: nieuwe zomereiken worden op de hellingen langs de weg geplant en omgeven door extra bosaanplantingen. Aan de achterzijde van het bos werd reeds nieuw, gemengd bos gerealiseerd. Ook in de berm richting Meldert wordt een nieuwe bomenrij met zomereiken aangeplant.

Dankzij deze verbetering van het fietspad kunnen schoolgaande fietsers na de zomer veilig fietsen van Bierbeek naar de middelbare school van Meldert (Hoegaarden). Het traject loopt ook over de Meldertsestraat in Boutersem. Omwille van geplande rioleringswerken op dit tracé is de uitvoering van dit fietspad in een volgend dossier voorzien.

Het dossier fietspaden deel1 werd begroot op 3,2 miljoen euro voor de aanleg van 3 fietsverbindingen. De financiering ervan gebeurt vanuit het fietsfonds van de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid en de betrokken gemeenten. De eerste fietsverbinding tussen Vertrijk en Willebringen te Boutersem werd reeds uitgevoerd in 2019. Met de realisatie van de tweede fietsverbinding tussen Opvelp en Meldert wordt deze week gestart. Tenslotte wordt in 2020 de derde fietsverbinding tussen Oorbeek en stationsomgeving van Tienen uitgevoerd.

Fietsen in het ruilverkavelingsgebied Willebringen

Vanuit de ruilverkavelingsmogelijkheden worden nog meer veilige fietsverbindingen tussen de omliggende dorpen gerealiseerd. Er is een tweede fietsdossier  in voorbereiding dat een functioneel fietspad langs de tussen Willebringen en Kumtich (Willebringsestraat en de Tassinstraat), een recreatief fietspad tussen Kumtich en Hoksem (Hoksemsesteenweg) en tenslotte een recreatief fietspad tussen Willebrgingen en Honsem (Willebringsestraat).

Situering project

De ruilverkaveling Willebringen (2578 ha) ligt op het grondgebied van vier gemeenten (Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen) en is een voorbeeld van een modern, geïntegreerd plattelandsproject. Binnen dit ruilverkavelingsproject worden gronden herverkaveld en zorgt de overheid voor gebiedsgerichte oplossingen inzake kwaliteitsvol wonen en duurzaam werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur en identiteit van het landschap, oordeelkundig landgebruik, uitbouw en beheer van infrastructuur en het behoud van de landelijke rust.

Contacteer ons
Juul Adriaens adjunct-woordvoerder
Juul Adriaens adjunct-woordvoerder
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL