Veiliger fietsen tussen Willebringen, Hoksem en Kumtich

De Vlaamse Landmaatschappij, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Boutersem en Tienen realiseerden een nieuw, veilig fietspad langs de Willebringsestraat en de Tassinstraat. ​ Ook Hoegaarden ondersteunde het project tussen Hoksem en Kumtich. Om de waterproblematiek aan te pakken, werd in dit project ook een nieuw wachtbekken aangelegd.

Al sinds 2014 zijn er wegen- en fietsprojecten in voorbereiding in de Ruilverkaveling Willebringen. De nieuwe fietspaden tussen Honsem, Willebringen, Kumtich en Hoksem maken daar deel van uit. Fietsen langs de wegen met een toegelaten snelheid tot 70 km/u was er erg onveilig. Binnen de openbare ruimte en de aanwezige woon-, natuur en landschapselementen zochten we daarom naar een goede oplossing voor een nieuwe, veilige fietsinfrastructuur.

We hechtten in dit project ook veel belang aan nieuwe oversteekplaatsen. Meerdere kruispunten werden verkeersveilig aangelegd en meteen van nieuwe aanplantingen voorzien, zoals in de Tassinstraat. Een ander mooi voorbeeld is het kruispunt tussen de Maalderijweg en de Hoksemsesteenweg te Kumtich, waar ook een deel werd onthard. Om het verkeer te remmen, werden de kruispunten verhoogd aangelegd.

In Boutersem, langs de Willebringsestraat richting Kumtich, kregen de bewoners een nieuwe stoepverharding. Deze paste in de plannen van de gemeente Boutersem. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de onderbrug over E40 en TGV-lijn gerenoveerd door waterdichting en betonherstel onder de asfaltbedekking.

De aanleg startte in 2020 en nam zo'n twee jaar in beslag. Het feestelijk infietsen van de nieuwe paden gebeurde op 1 juni 2022.

Een tweede grote realisatie die aan de fietspaden werd gekoppeld, was de aanleg van een wachtbekken in Kumtich. Wateroverlast in het verlengde van de Tassinstraat wordt zo opgelost bij de woningen die er in het verleden mee geconfronteerd werden.

Het dossier 'fietspaden deel2', waarin deze werken werden gerealiseerd, werd begroot op 4 miljoen euro. ​ Dit omvat de aanleg van drie nieuwe fietsverbindingen. De financiering gebeurt voornamelijk vanuit het fietsfonds van de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid en de betrokken gemeenten. Ook werden middelen uit het erosiefonds, ruilverkaveling en wegen en verkeer aangewend.

Het natuurlijk bassin kan zo'n 1500 m3 water opvangen afkomstig van het landbouwveld 'Lindeveld'.
Het natuurlijk bassin kan zo'n 1500 m3 water opvangen afkomstig van het landbouwveld 'Lindeveld'.
Bij het wachtbekken en de fietstracés op Tienen plaatsten we zitbanken.
Bij het wachtbekken en de fietstracés op Tienen plaatsten we zitbanken.
Veilige oversteekplaatsen maken het weggebruikers veel aangenamer.
Veilige oversteekplaatsen maken het weggebruikers veel aangenamer.

Situering project

De ruilverkaveling Willebringen (2578 ha) ligt op het grondgebied van vier gemeenten (Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen) en is een voorbeeld van een modern, geïntegreerd plattelandsproject. Binnen dit ruilverkavelingsproject worden gronden herverkaveld en zorgt de overheid voor gebiedsgerichte oplossingen. Ruilverkaveling Willebringen streeft naar een landbouw met toekomst, meer en betere natuur, een mooier landschap, met aandacht voor cultuur en erfgoed, minder wateroverlast, meer fiets- en wandelmogelijkheden en veiliger verkeer.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met