Skip to Content
Veldkapel in Sint-Pietersveld ingehuldigd

Veldkapel in Sint-Pietersveld ingehuldigd

Buurtbewoners huldigden zaterdagmiddag samen met het gemeentebestuur van Wingene en Ruiselede en de Vlaamse Landmaatschappij de gerestaureerde veldkapel in het Sint-Pietersveld in. Tegelijk gaven de VLM en de gemeentebesturen toelichting over het verleden, het heden en de toekomst van de begraafplaats naast de kapel.

De restauratie van de kapel startte in april van dit jaar en is, op de laatste schilderwerken na, klaar. In de kapel zijn het plafond en het pleisterwerk vernieuwd, is een nieuw altaarblad aangebracht en hebben de houten banken een onderhoudsbeurt gekregen. Ook de buitenkant van de kapel en het calvariekruis naast de kapel zijn gerestaureerd. De restauratie gebeurde in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van het landinrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs.

De veldkapel, op het grondgebied van Wingene, werd voor het eerst in geschriften vermeld halverwege de 18de eeuw. Het was een “koortskapel” waar de gelovigen gingen bidden om de koorts van zieken te doen ophouden. Anno 2019 is de kapel nog steeds permanent toegankelijk. Naast de kapel, op het grondgebied van Ruiselede, ligt een oude, in onbruik geraakte begraafplaats. Vroeger werden er kostgangers en personeelsleden van het Rijksheropvoedingsgesticht begraven en ook familieleden van het personeel.

De kapel ligt in het beschermd cultuurhistorisch landschap Sint-Pietersveld. Daardoor kon een deel van de restauratie betaald worden met een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een ander deel werd betaald via het landinrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs van de VLM. De gemeente Wingene droeg als eigenaar van de kapel ook financieel bij. De totale kostprijs van de restauratie is € 47.952.

Natuurbegraafplaats
Na de inhuldiging van de kapel volgde een geleide wandeling in de onmiddellijke omgeving van de kapel. Enerzijds gaf de Heemkring Ruiselede informatie over het verleden van de begraafplaats, anderzijds gaven de gemeente Ruiselede en de VLM toelichting over de plannen voor de herinrichting van de omgeving van de kapel en de begraafplaats in 2021:

Op het grondgebied van Wingene:

  • Het bomenbestand rond de kapel (de voormalige ommegang) en op de begraafplaats wordt gedund.
  • Ter hoogte van de ingang langs de Bruggesteenweg wordt een kleine parkeerzone aangelegd.
  • Aan de nieuwe, overdekte zitruimte komen een fietsenstalling en informatieborden.

Op het grondgebied van Ruiselede:

  • De kleine, beboomde begraafplaats wordt ingericht als natuurbegraafplaats. Aan de voorzijde van de begraafplaats wordt een bloemrijke ontmoetings- en afscheidszone ingericht met een strooiweide. De meer open achterkant van de site wordt bebost en zal fungeren als urnenbos (voor biodegradeerbare urnen).
  • Het meest waardevolle funerair erfgoed wordt gerestaureerd.

De gemeente Ruiselede zal instaan voor het beheer van de natuurbegraafplaats; de gemeente Wingene voor de omgeving rond de kapel.

Contacteer ons
Frank Debeil Projectleider, VLM
Karolien Bracke Communicatieverantwoordelijke, VLM
Frank Debeil Projectleider, VLM
Karolien Bracke Communicatieverantwoordelijke, VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL