Verbreding Velddambeek beschermt huizen tegen overstroming

De Provincie West-Vlaanderen heeft over een lengte van 1 km een winterbedding aangelegd langs delen van de Velddambeek in Baliebrugge (Oostkamp). De winterbedding laat de Velddambeek toe om gecontroleerd uit haar oevers te treden. Extra dijken beschermen de huizen in de Vrijgeweidestraat tegen wateroverlast. De werken maken deel uit van het inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid van de VLM.

De winterbedding is een afschuining van 5 m breed waarop zich een vochtige ruigte kan ontwikkelen. De bedding kan heel wat extra water bergen, en beschermt zo de huizen in de Vrijgeweidestraat. Die waren gevoelig voor overstromingen. De afgeschuinde strook werkt ook als natuurverbinding langs de beek. Dat is goed voor vleermuizen. In een latere fase worden deze delen van de Velddambeek beplant, zonder dat het beheer van de waterloop in het gedrang komt.

Aan het eind van de tuinen van de laagst gelegen huizen van de Vrijgeweidstraat zijn dijken aangelegd voor extra bescherming. De dijken zullen mee begraasd worden met het aangrenzend perceel.

De Provincie heeft de winterbedding en de dijken aangelegd als onderdeel van het landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid van de VLM. Met deze werken slaat de Provincie twee vliegen in één klap: de bewoners van de Vrijgeweidestraat krijgen bijkomende bescherming tegen wateroverlast, en de ​ waterbergende en natuurverbindende functie van de Velddambeek wordt verbeterd.

Bufferbekkens

Het zijn niet de eerste maatregelen uit het inrichtingsplan om de wateroverlast in de regio Groenhove-Vrijgeweid aan te pakken. In 2017 legde de VLM en de provincie West-Vlaanderen al het speelbos met bufferbekken Torwoud aan. Daar is ruimte gemaakt voor 16.000 m³ water. In 2020 legde VLM een bufferbekken aan van 4.000 m³ aan het afrittencomplex van de E403 in Torhout.

Bufferbekken en speelzone Torwoud
Bufferbekken en speelzone Torwoud

Ook voor extra natuurverbinding werd eerder al gezorgd via het inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid. In 2021 werd in een koker onder de E403 een verbinding gemaakt voor amfibieën en kleine dieren, zoals marters, tussen de vallei van de Velddambeek en Groenhovebos. ​ De constructie is zo ontworpen dat het risico op verstoppingen minimaal blijft bij hoge waterstanden in de Velddambeek. 

Volgend jaar legt de Provincie West-Vlaanderen een nieuw bufferbekken aan de Willemstraat in Zwevezele aan langs de Ringbeek (die uitmondt in de Velddambeek). De Provincie en de VLM onderzoeken welke bijkomende maatregelen nog nodig zijn tegen droogte en voor een betere waterkwaliteit langs de Velddambeek.

Fietsroute

Een fietsroute van 28 km in Route You loopt vanuit Ruddervoorde langs alle plekjes die via het inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid zijn heringericht. Meer info via www.waterdagen.be, ​ tik ‘Groenhove Vrijgeweid’ in via de zoekfunctie.

 

Barbara Gellinck

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact