Skip to Content
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten uitbetaald

Vergoedingen voor beheerovereenkomsten uitbetaald

Op 30 april werden de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten 2020 van de Vlaamse Landmaatschappij uitbetaald. In totaal ontvingen 3.749 landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2020 samen 17 miljoen euro, goed voor een oppervlakte van meer dan 12.755 hectare aan maatregelen voor milieu, natuur en landschap in Vlaanderen.

 

Overzicht van de uitbetaalde vergoedingen en arealen

Onderstaande tabel geeft het volledige bedrag aan vergoedingen uitbetaald in 2020 en de oppervlaktes/lengtes per type beheerovereenkomst weer.

uitbetaalde vergoedingen 2020 en oppervlakte/lengte per type beheerovereenkomst
uitbetaalde vergoedingen 2020 en oppervlakte/lengte per type beheerovereenkomst

Enkel de landbouwers die in 2020 beschikten over een lopende beheerovereenkomst en die tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend, worden uitbetaald.

Belangrijkste beheerpakketten

Onderstaande tabel geeft weer welke tien beheerpakketten de VLM in 2020 financieel het meest ondersteunde:

overzicht 10 meest ondersteunde beheerpakketten in 2020
overzicht 10 meest ondersteunde beheerpakketten in 2020

Door het sluiten van een beheerovereenkomst maken landbouwers op vrijwillige basis en in ruil voor een vergoeding meer plaats voor natuur, bouwen ze aan het landschap of dragen ze hun steentje bij aan verschillende milieudoelstellingen: via gras- en bloemenstroken, hagen, houtkanten en andere houtige kleine landschapselementen, soortenrijke graslanden, of op de akkers en weides zelf. Die plekken vormen een thuis voor heel wat typische planten en dieren. Dat alleen al maakt ze waardevol, maar er zijn ook veel voordelen aan de landbouw en de maatschappij: zoals bestuiving, natuurlijke plaagbeheersing, waterzuivering, waterinfiltratie, waterberging, erosiebestrijding en koolstofvastlegging. 

Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM

 

 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL