Vlaams minister Zuhal Demir lanceert plan voor meer en betere houtkanten in het landschap

Er zijn steeds minder houtkanten in Vlaanderen en de kwaliteit ervan gaat achteruit. Houtkanten zijn lijnvormige landschapselementen die bestaan uit bomen en/of struiken. Ze geven onze landelijke streken hun typisch karakter en zijn belangrijk voor een klimaatbestendig en biodivers platteland. Om het houtkantennetwerk te versterken tegen 2030 lanceert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, samen met lokale besturen en partners, een houtkantenplan.

Het houtkantenplan is voorbereid door verschillende Vlaamse entiteiten, provincies, middenveldorganisaties en onderzoeksinstellingen. Het houtkantenplan is er voor iedereen die houtkanten heeft, er wil aanplanten of ze duurzaam wil onderhouden.

Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir: “Houtkanten zijn onlosmakelijk verbonden met het Vlaamse platteland. Ze maken het landschap veerkrachtiger tegen droogte en zware neerslag en zijn de ruggengraat van de landelijke biodiversiteit. In de struiken en bomen zijn ook allerlei dieren thuis, zoals vlinders, wezels en dassen. Steeds meer houtkanten zijn de afgelopen decennia verdwenen in Vlaanderen, met alle gevolgen vandien. Het houtkantenplan moet die tanker definitief keren. We slaan méér dan ooit de weg in naar een groener en biodivers Vlaanderen.”

Bestaande houtkanten beschermen, nieuwe aanplantingen en kwalitatief beheer

Het houtkantenplan moet bestaande houtkanten behouden en beschermen. Daarvoor worden de regelgeving en procedures voor vergunningen, handhaving en bescherming van houtkanten geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Het houtkantennetwerk wordt ook uitgebreid met nieuwe aanplantingen. Zo lanceert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) binnenkort een projectoproep voor lokale besturen om houtkanten aan te planten. Daarvoor wordt 900.000 euro uit het klimaatfonds voorzien. De aanleg van nieuwe houtkanten moet zo veel mogelijk gebeuren met plantgoed met het kwaliteitslabel ‘Plant van Hier’. ​ Dat is kwaliteitsvol en autochtoon plantmateriaal uit Vlaanderen. Op dit moment is de vraag naar dat plantgoed groter dan het aanbod. Er worden dus ook acties opgezet om de beschikbaarheid van ‘Plant van Hier' plantsoen te garanderen.

Ten slotte is een kwalitatief beheer van houtkanten cruciaal. De bedoeling is om de takken en het snoeihout van dat beheer beter te gebruiken. Bijvoorbeeld als grondstof voor materiaal, energie of verrijking van de bodem. Het houtkantenplan voorziet daarvoor in verschillende acties, zoals het structureel uitbouwen van de Loketten Onderhoud Buitengebied (LOB’s) in heel Vlaanderen. Zij ondersteunen momenteel vooral gemeenten bij het regulier landschapsonderhoud, zoals het beheer van houtkanten. Er zullen ook houtkantencoördinatoren aangesteld worden. Zij zullen samenwerken met het Loket Onderhoud Buitengebied voor het beheer van houtkanten en het gebruik van de biomassaresten afkomstig uit beheerwerken.

Meer info?

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact