Vlaamse overheid wil boomkikkers in Dauteweyers alle kansen geven

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft het inrichtingsplan Dauteweyers in Diepenbeek goedgekeurd. De Vlaamse Landmaatschappij krijgt hierbij de opdracht om het natuurgebied Dauteweyers zo in te richten dat de bedreigde boomkikker alle kansen krijgt om te overleven en zich voort te planten. Ook zal het gebied recreatief heringericht worden en via een wandelweg in verbinding staan met het Demerstrand als toegangspoort tot De Wijers.

Niet alleen de Vlaamse overheid, maar ook Europa investeert mee via het Life+project Green4Grey (www.green4grey.be). Bovendien dragen ook de gemeente Diepenbeek, de provincie Limburg en Natuurpunt vzw bij in de kosten van dit landinrichtingsplan.

Nieuwe inrichting om de boomkikker alle kansen te geven

Met het landinrichtingsplan Dauteweyers wil VLM de omgeving rond de vijvers in Dauteweyers ecologisch en hydrologisch herinrichten in functie van de boomkikker, een kleine felgroene kikker die tot de meest bedreigde amfibieënsoorten van Vlaanderen behoort.

Om het de boomkikkers meer naar hun zin te maken, worden de oevers van de vijvers zacht hellend gemaakt en de bomen op de oevers verwijderd. Zo krijgen de kikkers meer zonlicht. 

Om de boomkikkers te laten overleven, is het belangrijk dat de vijvers af en toe droog komen te staan. Vissen jagen in het voorjaar immers op jonge kikkervisjes en door de vijvers droog te zetten, kunnen we deze visvraat voorkomen. Op dit moment wordt onderzocht wat de beste werkwijze is om ze jaarlijks droog te zetten en er terug water in te brengen.

Om te zorgen dat de boomkikker zich ook verder verspreid naar de Demer en het aangrenzende natuurgebied Dorpsbeemden worden er in het Ganzebroek enkele poelen aangelegd.

Ook worden de omliggende bewoners aangesproken om te kijken of ze interesse hebben om van hun tuinen een boomkikkerparadijs te maken. Indien zij poelen en groenvoorzieningen willen aanleggen, kunnen zij hiervoor subsidies krijgen voor de herinrichting van hun tuin.

Toegangspoort “De Wijers”

Het Demerstrand wordt in de toekomst een toegangspoort van “De Wijers”, het land van 1001 vijvers. Dit gebied wordt samen met het gebied Dauteweyers en Dorpsbeemden ingericht tot een nieuw wandelgebied van De Wijers.

De Heidestraat wordt de locatie om van de vijvers te genieten door enkele zitbanken te voorzien met zicht op de vijvers, picknickbanken te plaatsen en een vlonder op de vijver aan te leggen. Zo verhoogt de nieuwe inrichting ook de belevingswaarde van de recreanten. 

Annick Serdons

Communicatieverantwoordelijke VLM Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij

Stijn Hermans

Projectleider VLM Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact