Vlaamse Regering hakt knoop over digitaal kunstmestregister definitief door

De Vlaamse Regering heeft het besluit dat het gebruik van digitale kunstmestregisters regelt, afgelopen vrijdag definitief goedgekeurd. Het besluit treedt in werking op 15 april 2021. Vanaf die datum moeten zowel de landbouwers die kunstmest gebruiken als de kunstmesthandelaars het kunstmestregister op het Mestbankloket invullen. Ten opzichte van het ontwerpbesluit in oktober, zijn enkele versoepelingen doorgevoerd.

Het digitale kunstmestregister zal de kunstmeststromen en het kunstmestgebruik beter in kaart brengen en een betere handhaving mogelijk maken. De uiteindelijke bedoeling is om te komen tot een meer oordeelkundige bemesting, met minder nutriëntenverliezen vanuit de land- en tuinbouw naar het oppervlakte- en grondwater.

Vlaams minister van Omgeving en Handhaving Zuhal Demir erkent dat het digitale register een engagement van de gebruikers vraagt. Om de administratieve inspanningen in evenwicht te brengen met de doelstellingen, zijn een aantal wijzigingen aangebracht aan het principieel goedgekeurde besluit van oktober.

Versoepelingen

Landbouwers moeten zowel het verhandelingsregister als het gebruiksregister voor kunstmest binnen 7 dagen op het Mestbankloket invullen. Eerder werd al afgesproken dat voor de meeste landbouwers een overgangsmaatregel geldt, waarbij ze in 2021 de activiteiten moeten registreren binnen de 30 dagen. Het nieuwe besluit bevat nog extra overgangsmaatregelen voor de invultermijn van het verhandelingsregister.

Daarbij komt ook nog dat de landbouwers die kunnen aantonen dat ze oordeelkundig bemesten:

  • tot het einde van de volgende maand mogen wachten om het register in te vullen;
  • niet elk gebruik apart moeten noteren. Zij mogen per perceel en mestsoort een totaal invullen voor de volledige maand.

Landbouwers kunnen hun oordeelkundige bemesting aantonen via de vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen. Elke landbouwer kan zo’n vrijstelling aanvragen.  Een vrijstelling kan pas verleend worden na een positieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu. 

Ook voor de kunstmesthandelaars werd een aanpassing doorgevoerd. Voor de export van kunstmest en voor de verkopen aan particulieren met een bovengrens van 100 kg per verkoop zijn de volgende aanpassingen goedgekeurd:

  • Er is extra tijd om het register in te vullen tot het einde van de volgende maand.
  • De verkochte hoeveelheden mogen worden gesommeerd per meststof, per maand.

Vanaf wanneer moet het kunstmestregister worden ingevuld?

De landbouwers en kunstmesthandelaars moeten het digitale kunstmestregister op het Mestbankloket gebruiken vanaf 15 april 2021.

Aangezien binnen de mestwetgeving veel processen op jaarbasis worden bekeken, is het belangrijk om gegevens te hebben van een volledig kalenderjaar. Daarom moeten alle gegevens over de verhandeling en het gebruik van kunstmest van 1 januari tot 15 april 2021 ook worden geregistreerd op het Mestbankloket. Daarvoor is tijd tot 15 mei.

Meer info

Nog deze maand zal de Mestbank de landbouwers en kunstmesthandelaars via e-mail of brief inlichten. De VLM-website wordt eerstdaags geactualiseerd, met onder meer een handleiding voor het gebruik van het digitale kunstmestregister.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact