Vlaamse Regering keurt equivalente maatregel wintergranen en wintervlas goed

De Vlaamse Regering heeft op 18 maart 2022 beslist dat de landbouwers in gebiedstype 2 en 3 ook dit jaar de equivalente maatregel wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt kunnen toepassen. Nieuw is dat de maatregel wordt uitgebreid met wintervlas na een nitraatgevoelige hoofdteelt. Daarvoor zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als voor de wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt.

De maatregel ‘wintergranen of wintervlas na een nitraatgevoelige hoofdteelt’ komt bovenop de drie equivalente maatregelen die landbouwers sowieso al konden aanvragen voor 2022: ‘niet-nitraatgevoelige hoofdteelten op 80% van het bouwland’, ‘inzaai onbeteelde stroken’ en ‘afvoer oogstresten’.

Wat zijn equivalente maatregelen?
Landbouwers moeten in uitvoering van MAP 6 op percelen in gebiedstype 2 en 3 een aantal maatregelen toepassen om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor het verplicht inzaaien van vanggewassen en het toepassen van verstrengde bemestingsnormen kunnen ze equivalente maatregelen inzetten. Een equivalente maatregel geeft de landbouwer de kans om de doelstelling van de gebiedsgerichte maatregel op een andere manier te behalen.

Ze kunnen de equivalente maatregelen aanvragen op het Mestbankloket, in de rubriek ‘Aanvragen’ tot en met 30 april 2022. Meer informatie over de voorwaarden van de verschillende equivalente maatregelen en de aanvraagprocedure is terug te vinden op de website van de VLM, op de pagina over de equivalente maatregelen.


Meer info: ​
Sabine De Mulder, diensthoofd Dataverwerking en -analyse
T: 02/543.76.01
sabine.demulder@vlm.be ​

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met