Vlaamse regering keurt voorwaarden voor LEADER-gebieden principieel goed

Wat is LEADER?

LEADER (Liaisons entre actions de dévelopment de l'économie rurale) is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf de lokale noden, ontwikkelingsdoelstellingen en ​ gewenste acties formuleren. LEADER focust op drie prioritaire thema’s: innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, ​ biodiversiteit en landschapskwaliteit en leefbare en levendige dorpen.

LEADER-steun kan enkel gegeven worden in een LEADER-gebied. Voor de periode 2023-2027 worden die LEADER-gebieden opnieuw gevormd. Zestien LEADER- gebiedscoalities stellen op dit moment ​ een lokale ontwikkelingsstrategie op, die de basis vormt voor latere projectoproepen. ​ ​

De erkenning van de LEADER-gebieden door de Vlaamse Regering wordt dit najaar verwacht.

LEADER focust op duurzame landbouw, biodiversiteit en leefbare dorpen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “We zetten de komende jaren volop in op LEADER voor de verdere duurzame ontwikkeling van ons platteland. Met LEADER krijgen de plattelandsbewoners de hoofdrol om de toekomstplannen van hun plattelandsgebied uit te tekenen en die waar te maken. We streven naar innovatief ondernemerschap, meer leefbare en ‘slimme dorpen’ en een landschappelijk kwaliteitsvol platteland. We hebben de gekende LEADER-aanpak voor de komende jaren helemaal op punt gezet, met een administratieve vereenvoudiging, zodat LEADER toegankelijk blijft voor kleine, lokale initiatieven. We versterken zo het lokale en bottom-up karakter van LEADER en zorgen tegelijk voor de nodige kwaliteitsbewaking.”

LEADER en het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

LEADER maakt deel uit van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. De start van het nieuwe GLB in 2023 betekent dus ook de start van nieuwe LEADER-gebieden. Het Vlaams strategisch plan voor het GLB werd eerder al goedgekeurd door de Europese Commissie en de Vlaamse Regering.

Meer info

U vindt alle informatie over LEADER op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact