Vlaanderen gaat meest verharde Vlaamse gemeente vergroenen

Machelen - Vilvoorde

De voorbije jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij samen met de lokale besturen van Machelen en Vilvoorde en andere partners het landinrichtingsplan “Woluwe Trawool Floordambos” uit. Het plan zet op een ambitieuze manier in op natuur en leefbaarheid in dit sterk verstedelijkt gebied. Het zorgt voor meer ruimte voor water en verbindt natuurgebieden weer met elkaar. De Vlaamse regering maakt op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir voor deze inrichting 2,7 miljoen euro vrij, die ook dient voor veilige wandelpaden en oversteekplaatsen voor de mensen en ook voor groene passages voor de dieren. De noodzaak aan meer ruimte voor water bij het veranderende klimaat is voor Demir een belangrijke drijfveer om deze ingrepen uit te voeren. “We maken de Vlaamse rand hiermee niet enkel groener. We ontharden, verbinden de natuur én geven meer ruimte aan water. Het is broodnodig om de Blue Deal ook in dit sterk verstedelijkt gebied in de praktijk te brengen”, aldus Demir.

Extra ruimte voor water is dringend nodig voor Machelen, de gemeente met de meeste oppervlakteverharding van Vlaanderen. Die ruimte zoekt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), door te ontharden waar mogelijk. De Woluwe en Trawool zijn de beken die daarbij een hoofdrol voor zich nemen. De oeverzones verbreden we langs de waterlopen om zoveel mogelijk water de kans te geven in de ondergrond door te dringen. De natuur krijgt daardoor ook extra ruimte om zich te ontwikkelen. Het viaduct van Vilvoorde en de oude Renaultsite aan het station van Vilvoorde zijn de bekendste voorbeelden van actiezones waarin de Woluwe en Trawool opnieuw open ruimte krijgen..

Een andere opvallende natuurmaatregel is de zogenaamde ‘bermbrug’ over de Ravaartstraat. Voor het eerst sinds de aanleg van de E19 in de jaren ‘70 worden Peutiebos en Floordambos terug met elkaar verbonden. We ontharden meteen een bijkomend deel van het wegdek van de Ravaartstraat. Deze grote oppervlakte die onthard wordt, is een typevoorbeeld van een Blue Deal-project.

In Machelen bouwen we voor de inwoners een groene ring rond de gemeente verder uit. Wegwerken van hindernissen, ontharden van delen oude asfalt en een bebossingsproject van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bieden tal van mogelijkheden voor zeldzame fauna zoals de eikelmuis. ​ De wandelpaden om door de nieuwe natuur te kuieren, krijgen ook een opfrisbeurt, waardoor ze continu toegankelijk blijven.

Tot slot beschermt een nieuwe natuurlijke speelzone in de Trawoolvallei (Vilvoorde) de kwetsbare, veenachtige ondergrond. In en rond deze speelzone van het Peutiebos blijft de ondergrond onverhard en samen met de aanleg van ondiepe poeltjes die bij hevige regenval onder water staan(wadi’s), zorgt dat ervoor dat water langer ter plaatse blijft. De natuurlijke spelelementen bieden voldoende uitdaging, zodat de omliggende natuur ontlast wordt van speeldruk. Op die manier versterken we het Peutiebos en genieten inwoners en passanten van de natuur in de mooie Trawoolvallei.

Nu het budget goedgekeurd is, starten we met de opmaak van de technische plannen. In 2024 gaat dan de schop in de grond. ​ ​

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Annick Grillet

Projectmanager, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact