Vlaanderen helpt Herselt planten voor vleermuis, salamander en vlinder

In het gebied de Merode werd de laatste jaren heel wat geïnvesteerd, ook in natuur. Eén van die investeringen zijn de Uitvoeringsinitiatieven: kleine, kortlopende, lokale projecten

In de gemeente Herselt werd in januari een oproep gelanceerd voor Uitvoeringsinitiatieven gericht op het creëren van natuurlijke verbindingen. Drie projecten werden onderzocht en uiteindelijk ook goedgekeurd.

Vlaams minister Zuhal Demir, bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, maakte  op vrijdag 4 september voor de drie projecten € 14.372 vrij, zodat ze op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Daarmee staat Vlaanderen in voor de helft van de projectkosten. De overige 50% wordt gefinancierd door de provincie Antwerpen en de initiatiefnemer van het project.

De projecten dragen allen bij tot de verbetering van het leefgebied van de kleine ijsvogelvlinder, kamsalamander en de diverse vleermuissoorten die er aangetroffen worden.

Zo worden voor de vleermuizen een reeks vleermuiskasten opgehangen, waar ze veilig kunnen schuilen. In een tweede project worden verschillende stukken natuur sterker met elkaar verbonden, waardoor het leefgebied van de soorten vergroot. Langs de verbindingsroutes worden hiervoor heel wat aanplantingen gedaan met bomenrijen en houtkanten. Er wordt zelfs een ‘vleermuisdreef’ aangelegd. In aanvulling op dit project werd ook een derde project goedgekeurd, waarin door IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen) een oproep wordt gelanceerd naar lokale bewoners. Zij kunnen hun steentje bijdragen aan de natuurverbindingen door zelf aanplantingen te doen. Vanuit de projectoproep worden daarvoor plantpakketten aangeboden, waarvan 75% terugbetaald wordt. Het ideale moment dus om private eigendommen te vergroenen, wat meteen ook ten goede komt van het klimaat. Daarvoor verschijnt in september de oproep, waarop burgers kunnen inschrijven. 

Deze kleinere projecten kaderen allemaal in het grotere landinrichtingsproject ‘Natuur- en landschapsherstel en onthaalvoorzieningen in de Merode’.

 

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Els Remans

Projectleider de Merode, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact