Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in de open ruimte van Grimbergen

Op voorstel van minister van Leefmilieu, Zuhal Demir, keurde de Vlaamse regering het landinrichtingsplan voor de Oostelijke Maalbeekvallei in Grimbergen goed. Vlaanderen investeert daarmee in meer omgevingskwaliteit in de vallei. 

In de vallei van de Maalbeek tussen Grimbergen-centrum en het Kanaal Brussel-Charleroi liggen heel wat kansen om natuur, het aanwezige erfgoed en de recreatiemogelijkheden sterk te verbeteren. Toen het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het gebied een beheersplan opstelde, maakte de gemeente Grimbergen van de gelegenheid gebruik om daar, samen met de Vlaamse Landmaatschappij, een landinrichtingsplan aan te koppelen. Dat ‘landinrichtingsplan voor de oostelijke Maalbeekvallei’ heeft de Vlaamse regering nu goedgekeurd. Vlaanderen investeert hiermee ongeveer 1.280.000 euro in de verbetering van het gebied. De partners, de gemeente Grimbergen, de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaams Visserijfonds en de Europese Unie, leggen daar nog ongeveer 850.000 euro bij.

Met dit budget worden de komende jaren zeven deelprojecten uitgevoerd in de omgeving van de erfgoedmonumenten uit het gebied: de Liermolen, de Charleroyhoeve, de Tommenmolen en de Oyenbrugmolen.

De geplande inrichtingen:

In heel de vallei worden de wandel- en fietsmogelijkheden sterk verbeterd. Enkele extra brugjes over de Maalbeek vergroten de wandelmogelijkheden en de padeninfrastructuur wordt verbeterd. Ook andere recreatie krijgt kansen, zo komt er bij de Charleroyhoeve de eerste hengelvijver van Vlaanderen in een natuurreservaat. In de vallei worden uitkijkpunten en bijkomende aanplantingen gerealiseerd en in de buurt van de Tommenmolen worden natuurlijke speel- en klimelementen voor de kinderen in het landschap geïntegreerd.

In de zone onder het vliegveld maken het voetbalveld en het skatepark plaats voor een nieuw natuurlijk park. De terreinen van de twee hondenscholen worden er herlegd, zodat er voldoende ruimte is voor een aaneensluitend park vanaf de Humbeeksesteenweg tot het Lintbos. In dat openbaar park wordt ook het afstromende water van het vliegveld opgevangen.

Na de inrichtingswerken zal het mogelijk zijn om de hele vallei van de Maalbeek te doorwandelen vanaf het centrum van Grimbergen tot aan het kanaal. Ook vissen migreren vlotter door de Maalbeek door aanleg van vispassages.

Waterbeheersing krijgt verder de nodige aandacht, zodat het overstromingsgevaar in de regio sterk vermindert. In het veranderende klimaat helpt dit om de problemen, die ontstaan door de frequenter voorkomende zware regenbuien, af te zwakken.  Hiervoor worden de vijvers deels geruimd en natuurlijk heringericht. Er komen ook extra overstromingszones.

De start van de werken is gepland voor 2022 en drie jaar later heeft het oostelijk gedeelte van de vallei een volledige ‘openruimtefacelift’ gekregen. Ondertussen maakt de Vlaamse Landmaatschappij al nieuwe plannen voor het gebied vanaf het centrum van Grimbergen tot in Asse. Daar loopt momenteel een studie voor een volgend landinrichtingsplan ‘Groene Noordrand’ op het grondgebied van Grimbergen, Wemmel en Asse.

Minister Zuhal Demir:

‘Beekvalleien zoals die van de Maalbeek zijn in Vlaanderen op veel plaatsen een stuk open ruimte met onbenut potentieel. Door enkele inrichtingen te doen, komt dat potentieel naar boven en kunnen de mensen er opnieuw volop van genieten. Tegelijk profiteert de natuur er ook van. We houden in dergelijke projecten ook rekening met het veranderende klimaat en voorzien maatregelen om wateroverlast te beperken. Dit landinrichtingsplan is een eerste stap in de re-integratie van deze mooie vallei in de open ruimte van Grimbergen.’

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Luv Vander Elst

Programmacoördinator Vlaamse Rand, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact