Vlaanderen investeert Blue Deal-middelen in Burchtse Scheibeek

Zwijndrecht

Blue Deal is een programma waarin Vlaanderen en haar partners proactief waterschaarste gaan beperken. In de gemeente Zwijndrecht maakt de Vlaamse regering middelen vrij om de Burchtse Scheibeek om te vormen tot een waterloop waar water opnieuw in de bodem kan dringen.

De Burchtse Scheibeek zorgt bij steeds vaker voorkomende intense regenbuien geregeld voor wateroverlast aan de Antwerpsesteenweg-Heidam in Zwijndrecht. Inzet van Blue Deal-middelen zorgt ervoor dat deze piekdebieten beter opgevangen kunnen worden in de toekomst, maar ook dat water opnieuw kan infiltreren. De bodem wordt er terug natter en droogte wordt tegengegaan. Tegelijk ontstaan er langs deze waterloop kansen voor planten en dieren waar je het niet zou verwachten. Er ontstaat namelijk een nieuwe, natte natuurstrook langs een ‘harde’ infrastructuur zoals de spoorweg Antwerpen-Gent die daar loopt.

De waterloop stroomt langs die spoorweg momenteel door een betonnen bedding. Er is quasi geen interactie tussen de beek en het grondwater. Deze betonnen kuip wordt dan ook weggenomen, de bedding wordt verlegd en water krijgt er meer ruimte. De Burchtse Scheibeek wordt zo een waterloop waar natuur opnieuw kansen krijgt.

Waar de Burchtse Scheibeek in de Laarbeek uitmondt, bevindt de betonnen bedding zich nog meer dan een meter boven de Laarbeek. Vismigratie is er uitgesloten. Door de Blue Deal-ingrepen ontstaat een natuurlijke aansluiting, waarlangs vissen in de toekomst de Scheibeek op kunnen zwemmen.

Langs de Burchtse Scheibeek komt een strook van vijf meter bloemenrijk grasland met hoge natuurwaarde. Tegelijk met de werken aan de beek, werkt de provincie Antwerpen aan de nieuwe fietssnelweg F4, die het traject van de waterloop deels volgt. Fietsers op de F4 verplaatsen zich zo niet alleen veilig langs het spoor, maar genieten er ook van een beek vol leven in een klimaatrobuust landschap.

Voor de ingrepen aan de Burchtse Scheibeek zet Vlaanderen € 560.000 in, waarmee de provincie Antwerpen de nodige werken gaat uitvoeren.

 

Meer informatie:

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact