Vlaanderen koopt kasteeldomein Vilain XIIII in Leut

Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir bracht vandaag een bezoek aan het kasteeldomein Vilain XIIII te Leut, Maasmechelen. Aanleiding was de aankoop van het kasteel door Toerisme Vlaanderen. Het kasteel is momenteel nog eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands huis. De verkoop wordt na de zomer geofficialiseerd. “Kasteelsites zoals Leut vormen door hun ligging, uitstraling, historische waarde en hoog bezoekerspotentieel, een belangrijke en vaak nog onaangeroerde troef bij het beter spreiden van onze bezoekers doorheen Vlaanderen,” zegt Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir. “De aankoop werkt bovendien als katalysator voor de gemeenschap maar ook voor de regio. Zo kan Leut een echte toegangspoort tot het Maasland worden.”

Het kasteel Vilain XIIII bevindt zich tussen Leut en Meeswijk in de gemeente Maasmechelen. Het kasteelpark sluit aan op de riviervallei van de Maas, met aan de overkant van de rivier Nederland. Het kasteel is samen met de dienstgebouwen een beschermd monument en maakt deel uit van het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Kasteel Vilain XIIII: kasteel en omliggend park’.

Minister Demir: “Het kasteel van Leut wordt één van de speerpunten binnen het nieuwe Vlaamse kastelen- en tuinennetwerk maar ook in ‘Reizen naar morgen’, de nieuwe strategische visie van Toerisme Vlaanderen waarin toerisme niet langer als een doel op zich wordt gezien, maar als een middel om zowel de plaats, de omwonenden als de lokale ondernemers te laten floreren. In het najaar wordt een traject opgestart om samen met de lokale bewoners een toekomstvisie te ontwikkelen voor het kasteel.

Het kasteel dankt zijn huidige naam Vilain XIIII aan Charles Vilain XIIII die het kasteel in zijn bezit kreeg in 1822 toen hij trouwde met een plaatselijke barones. In 1920 werd het kasteel verkocht aan de steenkoolmaatschappij N.V. Kolenmijnen Limburg-Maas met als doel om het tot ziekenhuis om te vormen. In 1950 werd er ook een materniteit ingericht. Vanaf 1988 werd het omgevormd tot rust- en verzorgingstehuis. In 2017 werd het kasteel aangekocht door de sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis met als doel het te herbestemmen. In het najaar van 2021 koopt Toerisme Vlaanderen het kasteel officieel aan. Momenteel staat het kasteel leeg en is het niet toegankelijk voor het publiek. Een uitgebreide restauratie van het kasteel en de ontwikkeling van een toekomstvisie is absoluut noodzakelijk om het in ere te herstellen.

Niet alleen het kasteeldomein gaat trouwens een mooie toekomst tegemoet. Vlaanderen investeert ook in het landschap rondom, onder het mom van ‘rewilding’ of het terugbrengen van het groene karakter van de streek door beplantingen en onthardingen van bv asfalt.

Minister Demir: “Heel wat burgers hebben in Leut al mee nagedacht over de invulling van de open ruimte rond het kasteel, dat maakt de aankoop nog specialer. We kunnen hier als het ware een totaalpakket aanbieden.”

De plannen voor de open ruimte van Leut worden uitgewerkt in het ‘landinrichtingsplan Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht’, dat door de Vlaamse Landmaatschappij wordt uitgevoerd.

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact