Vlaanderen trekt 1,3 miljoen euro uit om Maasdorpjes te vergroenen

Kessenich - Meeswijk - Leut - Vucht

Gisteren heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het landinrichtingsplan Kessenich goedgekeurd met de bijhorende middelen van 1,3 miljoen euro. Daarmee wordt het snoer aan Maasdorpen de komende jaren heringericht. De eerste herinrichtingswerken starten in Kessenich, in Kinrooi. Daarna komen het Maasmechelse Leut, Meeswijk en Vucht aan de beurt. De rode draad wordt meer groen, minder verharding en voldoende aandacht voor het lokale erfgoed en de inwoners.

Het landinrichtingsproject Maasvallei bestaat uit twee delen, waarvan het eerste deel rond Kessenich, snel kan uitgevoerd worden. ‘Kessenich in Zich(t)’, zoals het eerste deel noemt, staat klaar om uit de startblokken te schieten. Voor het tweede deel, rond Leut – Meeswijk – Vucht, worden de plannen momenteel afgewerkt, in samenspraak met de lokale besturen en bevolking.

“Ik zei deze zomer al dat Leut een van de onbekende parels is waar je kan genieten tijdens een binnenlandse vakantie. Maar eigenlijk geldt dat voor de ganse snoer aan Maasdorpjes. Laat dat net de reden zijn waarom we vanuit Vlaanderen samen met zoveel partners gaan investeren. In totaal trekken we 1,3 miljoen euro uit voor fase 1, waarvan ruim een half miljoen euro in Kessenich wordt geïnvesteerd. Daarna komt Leut aan de beurt, samen met de buren van Meeswijk en Vucht. Zo maken we deze Maasdorpjes nog aantrekkelijker voor de inwoners én de bezoekers”, klinkt het bij Demir.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde op 30 oktober het plan voor Kessenich goed en maakt er daardoor budget voor vrij. De totale investering wordt geraamd op € 1.218.351,61 waarvan € 503.583,61 vanuit de middelen voor landinrichting. De overige middelen komen van Onroerend Erfgoed (restauratie van de motte), de gemeente Kinrooi, Sociale Huisvestingsmaatschappij Ons Dak en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Buurtbewoners speelden In Kessenich een grote rol in het tot stand komen van het totale plaatje. Zij kennen hun omgeving het best en verschaften de planners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de nodige info via een interactief traject. Ze zochten mee een antwoord op enkele lokale vragen en gaven zich dan ook op als ‘ambassadeur’. Ze maakten de plannen mee op, stuurden ze bij en vertelden erover aan hun buren.

Die aanpak zal ook voor Leut gehanteerd worden in een participatief proces met de lokale actoren en inwoners van Maasmechelen. Voor de zone Leut-Meeswijk-Vucht trekt Demir ongeveer 800.000 euro uit. De gemeente Maasmechelen en andere lokale actoren leggen daar 700.000 euro naast zodat het totaalbudget 1,5 miljoen euro wordt.

Kessenich in Zich(t)

“Kessenich gaat de komende jaren groener worden. De parking in het dorpscentrum wordt ook onthard, want belangrijk is in het kader van de Blue Deal waarmee de Vlaamse regering de strijd tegen droogte aangaat. We blijven ook aandacht hebben voor het historisch karakter van de maasdorpjes, ook in Kessenich”, zegt Demir.
Het dorpscentrum van Kessenich wordt groener ingericht; de parking wordt onthard. Hierbij hebben de ambassadeurs veel aandacht voor de historiek van het dorp en verbondenheid ervan met de omliggende maasdorpen. De buurtbewoners zijn gehecht aan hun kleine dorp, waar ze de meeste mensen kennen en waar ruimte om samen te komen gewaardeerd wordt. Ook bezoekers moeten zich er welkom voelen.

Het belangrijkste aandachtspunt voor de inwoners van Kessenich, is het authentieke karakter van hun dorp. Centraal in de dorpskern ligt een beschermde motte (een aangelegde verhoging, waar vroeger een kasteel of donjon op stond). De motte van Kessenich wordt gerestaureerd en gestabiliseerd en krijgt een visualisatie van de middeleeuwse donjon. Er komt een nieuwe toegangstrap en infoborden en belevingselementen informeren de bezoeker over de geschiedenis van de motte en het leven van vroeger langs de Maaskant. Tegelijk wordt er meer groen gecreëerd rond de motte. Het park De Gaard en een stuk ongebruikte gemeentegrond worden in dit geheel opgenomen. Ook het kerkhof en enkele andere plekjes worden opgeknapt.

Als tweede grote aandachtspunt wordt de verkeerssituatie in het dorp aangepakt. Het centrum wordt autoluw gemaakt en door een aangepast circulatieplan, kunnen de grote groepen recreatieve fietsers veiliger door het dorp. Voor de wandelaars wordt een nieuwe verbinding gerealiseerd naar het natuurgebied Vijverbroek.

Over Leut, Meeswijk en Vucht:

Voor de planzone ‘Leut’ heeft de VLM in nauwe samenwerking met de gemeente Maasmechelen, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en lokale partners en actoren een visie opgemaakt die verder zal worden verfijnd in een participatief proces met de lokale actoren en burgers

Binnen de drie historische dorpskernen Leut-Meeswijk-Vucht wordt groene openheid gecreëerd door de verschillende dorpspleinen een parkachtige inrichting te geven. Kerkhoven worden verder vergroend. Waar mogelijk, wordt verharding weg genomen. Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan de toegankelijkheid en (groene) verbindingen voor bewoners en bezoekers. Via fietsstraten of buurtwegen tussen de drie Maasdorpen worden nieuwe verbindingen gecreëerd of bestaande verbindingen veiliger gemaakt voor wandelaars en (functionele) fietsers. Deze doen meteen ook dienst als groene corridors voor fauna en flora, wat de biodiversiteit in de Maasvallei ten goede komt.

Een belangrijke verbinding tussen Meeswijk en Leut wordt het kasteel met erfgoedpark Vilain XIIII. Het heeft een onmiskenbare bijzondere waarde op bovenlokaal niveau, zowel op recreatief, ecologisch als landschappelijk vlak. Het landinrichtingsplan zet in op de herstelling en versterking van de parkstructuur van het erfgoedpark met aandacht voor de overgang van het park naar de dorpskernen, de Maas en het omliggende landbouwlandschap.

 

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Paul De Vis

projectmanager VLM, www.vlm.be

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact