VLM bouwt samentuinhuis voor volktuinen in Zellik

In 2017 subsidieerde de toenmalige minister van Leefmilieu het project ‘Groe(n)ten uit Zellik’. In het kader van het Vlaams plattelandsbeleid werd een samentuin aangelegd en de trotse tuinders gingen samen aan de slag. Kroon op het werk zou het samentuinhuis worden: een stockeer-, werk- en ontmoetingsplaats voor de lokale tuinders.

De omgevingswerken voor de volkstuinen waren het resultaat van een mooie samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente Asse, VELT, Natuurpunt, het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en de provincie Vlaams-Brabant. De ecologische tuin met bijzondere natuurwaarden was een onderdeel van het landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek van de Vlaamse Landmaatschappij. De tuinen hebben een grote sociale functie in de sterk verstedelijkte en diverse rand rond Brussel.

“Die sociale functie wordt nu nog meer versterkt door de bouw van een nieuw ‘samen’tuinhuis, de ontmoetingsplaats bij uitstek voor Zellikenaars die graag samenkomen om te tuinieren”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Voor de bouw van het samentuinhuis is in totaal 252.035,44 euro uitgetrokken. Het Vlaams ministerie van Leefmilieu betaalt daar 143.603,89 euro van en de gemeente Asse draagt 108.431,55 euro bij. Het gebouw wordt een houtskeletbouw met een groendak. Het onthaalpunt bestaat uit een gemeenschappelijke ruimte met verschillende nutsvoorzieningen en individuele lockers voor het materiaal van de tuinders. Het moet in de eerste plaats de sociale samenhang in de buurt er sterk op vooruit helpen. De voorbije jaren vond VELT Asse wel een tijdelijke stek in een gehuurde container, maar het samentuinhuis biedt uiteraard veel meer mogelijkheden.

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Luc Vander Elst

Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met