Skip to Content
VLM bouwt samentuinhuis voor volktuinen in Zellik

VLM bouwt samentuinhuis voor volktuinen in Zellik

In 2017 subsidieerde de toenmalige minister van Leefmilieu het project ‘Groe(n)ten uit Zellik’. In het kader van het Vlaams plattelandsbeleid werd een samentuin aangelegd en de trotse tuinders gingen samen aan de slag. Kroon op het werk zou het samentuinhuis worden: een stockeer-, werk- en ontmoetingsplaats voor de lokale tuinders.

De omgevingswerken voor de volkstuinen waren het resultaat van een mooie samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente Asse, VELT, Natuurpunt, het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en de provincie Vlaams-Brabant. De ecologische tuin met bijzondere natuurwaarden was een onderdeel van het landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek van de Vlaamse Landmaatschappij. De tuinen hebben een grote sociale functie in de sterk verstedelijkte en diverse rand rond Brussel.

“Die sociale functie wordt nu nog meer versterkt door de bouw van een nieuw ‘samen’tuinhuis, de ontmoetingsplaats bij uitstek voor Zellikenaars die graag samenkomen om te tuinieren”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Voor de bouw van het samentuinhuis is in totaal 252.035,44 euro uitgetrokken. Het Vlaams ministerie van Leefmilieu betaalt daar 143.603,89 euro van en de gemeente Asse draagt 108.431,55 euro bij. Het gebouw wordt een houtskeletbouw met een groendak. Het onthaalpunt bestaat uit een gemeenschappelijke ruimte met verschillende nutsvoorzieningen en individuele lockers voor het materiaal van de tuinders. Het moet in de eerste plaats de sociale samenhang in de buurt er sterk op vooruit helpen. De voorbije jaren vond VELT Asse wel een tijdelijke stek in een gehuurde container, maar het samentuinhuis biedt uiteraard veel meer mogelijkheden.

Contacteer ons
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Luc Vander Elst Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Luc Vander Elst Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL