VLM doet mee aan de Week van het Water

De Week van het Water, van 22 tot en met 31 maart, maakt ons attent op het belang van water. Er is immers in Vlaanderen nog werk aan de winkel om de watervoorraden en de waterkwaliteit veilig te stellen en de gevolgen van overstromingen en droogte af te zwakken. Water is voor de Vlaamse Landmaatschappij een cruciaal thema. Dat tonen we tijdens de Week van het Water op het terrein in Beersel, Sint-Genesius-Rode en Knokke-Heist. Van harte welkom!

Wandeling langs de Molenbeek in Sint-Genesius-Rode op
17 maart

De Molenbeekwandeling is een pad dat van het Zoniënwoud tot de Zenne loopt, een pad van zo’n 16 kilometer door de prachtige, herstelde valleinatuur van de Molenbeek. De route is bewegwijzerd, herkenbaar aan het logo met het waterrad.

Enkele VLM-medewerkers nemen je mee over een zestal kilometer van de route en vertellen je onderweg over de terreinwerken die we er uitvoeren.

Zo richten we samen met de gemeente Sint-Genesius-Rode de Geevaertvijver ecologisch in. Vijvers betekenen meer voor de natuur als we ze beter inrichten. Met enkele technische ingrepen en door de natuurlijke bron te benutten, zorgen we ervoor dat de vijvers in de toekomst meer water kunnen opslaan. Ook de vissen zullen dankbaar zijn voor ons werk. In november 2023 hebben we de Geevaertvijver afgevist. We vonden kleinere soorten vis zoals riviergrondel, die wijst op een watersysteem van goede kwaliteit. Ook waren er grotere vissen zoals een zilverkarper van wel 12 kilogram. Alle vissen brachten we naar het kanaal Brussel-Charleroi. Nu blijft de vijver droog tot in het najaar van 2024. Dan richten we de vijver ecologisch in.

Toekomstbeeld Geevaertvijver
Toekomstbeeld Geevaertvijver

De wandeling op zondag 17 maart vertrekt om 10 uur aan Middenhut. Aan de Geevaertvijver trakteert de gemeente je op een drankje. Nadien wandelen we terug naar Middenhut. Inschrijven voor de wandeling is niet nodig.

Meer info: https://weekvanhetwater.be/activiteiten/wandel-je-mee-langs-de-molenbeek-in-sint-genesius-rode/

Wandeling langs de Molenbeek in Beersel op 24 maart

De Molenbeekwandeling loopt ook door Beersel. Daar hebben we de verlaten meanders van de Molenbeek weer uitgegraven voor meer wateropvang. In de Kapittelbeek en in de Zevenborrebeek zitten nog bijzondere vissoorten. Door een oude meander aan te kopen en opnieuw in te richten, hebben we een vismigratieknelpunt weg kunnen werken. De vissen zwemmen nu via de Molenbeek weer vrij van de Kapittelbeek naar de Zevenborrebeek. Zo zetten we in op het behoud van zeldzame vissoorten. ​

De verlaten meanders van de Molenbeek hebben we opnieuw uitgegraven.
De verlaten meanders van de Molenbeek hebben we opnieuw uitgegraven.

We nemen je mee op een stukje (6 km) van de Molenbeekwandeling. Onze tocht op zondag 24 maart vertrekt om 13.30 uur aan de ingang van het provinciaal domein van Huizingen. We geven uitleg over de werken op de Molenbeek en de Zevenborrebeek. Na de wandeling trakteert de gemeente je op een drankje in het Lambiekcentrum. Vervoer terug naar het provinciedomein is voorzien. Inschrijven is noodzakelijk. Meer info en inschrijven via de gemeente Beersel: [email protected].

Fietstocht “Het Zwin: zoet en zout” op 24 maart

Enkele jaren geleden werd het Zwin uitgebreid. Dat heeft gevolgen voor de waterhuishouding in de omgeving. Om het risico op verzilting van de landbouwgronden rond het Zwin te beperken, is voorafgaand aan de uitbreiding van het natuurgebied een systeem geïnstalleerd met pompen en nieuwe waterlopen. Dat gebeurde via het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang. Er werd een verbinding – of dus een nieuwe watergang – gevormd tussen de Isabellavaart en het pompgemaal aan het Zwin. Zo ontstond een nieuw uitlaatpunt naar de zee en dat zorgt bij veel neerslag ​ voor een betere ontwatering. Er werd ook een “pompboezem”, een waterbuffer opwaarts het pompgemaal aangelegd. Die verzekert de stabiele werking van het pompgemaal en tegelijk kan een deel van de waterbuffer ingeschakeld worden in het Natura 2000-netwerk voor Europese topnatuur.

Uit de metingen blijkt dat het water in de sloten rond het Zwin nu minder zout bevat dan voor de uitbreiding van het Zwin. Missie geslaagd, en dat lichten we graag toe op het terrein. ​

Het landbouwgebied in de Zwinomgeving ©VLM, Herlinde Jacobs
Het landbouwgebied in de Zwinomgeving ©VLM, Herlinde Jacobs

Tijdens een geleide fietstocht van ongeveer 11 kilometer op zondagnamiddag 24 maart bezoeken we het pompgebouw, bekijken we het dijksysteem van het Zwin (de nieuwe en de oude zeedijk, een zoete en een zoute gracht), en doen we het Hazegrasfort aan. ​ Medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie West-Vlaanderen geven deskundige uitleg over de delicate verhouding tussen zoet en zout water in deze regio. Je verneemt hoe de afwatering in de polder werkt, hoe het waterbeheer de geschiedenis van de Zwinomgeving heeft gestuurd en hoe dat zichtbaar is in het landschap, en wat de impact van de klimaatverandering en de zeespiegelstijging kan zijn in de Zwinstreek, die recent erkend is als landschapspark.

Meer info en inschrijven: https://weekvanhetwater.be/activiteiten/fietstocht-het-zwin-zoet-en-zout/

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact