VLM en 18 partners werken voort aan De Wijers

29 november 2019 was een belangrijke dag voor De Wijers. De 19 partners die actief zijn in De Wijers hernieuwden hun engagement om verder werk te maken van het gebied dat zich over zeven Limburgse gemeenten uitstrekt. 

De Wijers leeft

De partners zijn ervan overtuigd: De Wijers leeft. Verschillende realisaties die het gebied versterken, zijn al op het terrein te zien, voorbereidingen voor nieuwe realisaties worden getroffen. “Het Uitvoeringsprogramma De Wijers – dat alle partners op 3 maart 2016 onderschreven – telt 150 acties. Vandaag zijn reeds 89 van die acties gestart, volop lopende of gerealiseerd. Een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn, maar we zijn nog niet klaar”, aldus gedeputeerde Bert Lambrechts.

“De Wijers past perfect in mijn beleidsvisie om de robuuste natuur-, bos- en valleigebieden in Vlaanderen te versterken. Die vormen namelijk de ruggengraat van een groener Vlaanderen. Daarnaast heeft De Wijers ook enorme toeristische troeven voor fietsers, wandelaars en niet in het minst voor natuurliefhebbers. Daar kan ik als bevoegd minister én Limburger alleen maar tevreden mee zijn”, zegt Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

De 19 partners binnen De Wijers vernieuwen hun engagement om ook de volgende jaren samen de beekvalleien geïntegreerd te versterken, een economische meerwaarde te realiseren,  de omwonenden in contact te brengen met De Wijers, en De Wijers gezamenlijk uit te dragen.

“Er zijn nog heel wat uitdagingen binnen De Wijers voor alle partners,” zegt Karel Stevens, VLM-projectmanager De Wijers. “Vanuit het instrument ‘Landinrichting’ en ‘Natuurinrichting’ biedt de Vlaamse overheid tijd en middelen om deze uitdagingen aan te gaan. In 2019 openden we bijvoorbeeld al het nieuwe park Schansbroek in Genk en voerden we daar ook hydrologische werken uit in de omgeving van Slagmolen. Ook in Dauteweyers (Diepenbeek) werd hard gewerkt bij de herinrichting van deze oude vijverketting. De overige doelstellingen die voor De Wijers werden opgesteld, worden de volgende jaren volop verder aangepakt”.

In opdracht van de 19 partners van De Wijers voert Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) al enkele jaren promotie voor De Wijers. Ilse Ideler, directeur RLLK, licht toe: “De voorbije jaren hebben we verschillende acties op poten gezet: een langeafstandswandeling verspreid over 7 Limburgse gemeenten, een website in 4 talen, promotie via sociale en traditionele media, ontwikkeling van verschillende wandel- , fiets-, ontdekkings- en spotterskaarten enzovoort. Ook de komende jaren zullen we De Wijers, het land van 1001 vijvers, verder promoten.”

“Zonder een voorafname te willen doen, kunnen we vandaag stellen dat De Wijers alle kenmerken van een landschapspark vertoont. De Wijers is een gebied met een uitgesproken landschapskwaliteit, waarin vanuit een integrale visie ruimte is voor recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme. Samen met alle partners van De Wijers – vandaag zijn we met 19 – willen we hier op een duurzame en structurele manier werk van maken. De provincie Limburg zal dit traject de volgende jaren met veel inzet blijven coördineren”, verklaart gedeputeerde Lambrechts.

Op een iets kleinere schaal engageren de partners zich ook voor de Vallei van de Mangelbeek

Gedeputeerde Bert Lambrechts: “In 2018 beslisten de provincie Limburg, dienst Water en domeinen en de Vlaamse Landmaatschappij i.k.v. en het Interreg-project Green WIN om tussen 2019 en 2021 samen werk te maken van een ecohydrologische studie waarbij het hydrologisch functioneren van de middenloop van de Mangelbeek en haar vallei in kaart wordt gebracht”.

Karel Stevens, projectmanager VLM: “De lopende hydrologische studie houdt naast het thema water ook rekening met verschillende aspecten zoals natuur, recreatie, landbouw, etc. We verwachten uit de studie een scenario en een set van herstelmaatregelen om tegen 2027 van de Mangelbeek terug een vallei van en voor de omwonenden te maken, met ruimte voor een heel scala aan specifieke fauna en flora. Vandaag tekenen we samen met de partners het engagement om de voorgestelde maatregelen uit de studie, na afloop ervan, ook effectief samen te gaan uitvoeren. Zo verwachten we tegen 2027 de Mangelbeek onder meer terug in een gezonde toestand te krijgen die voldoet aan de Europese richtlijnen voor een goede ecologische kwaliteit.”

 

Juul Adriaens

communicatieverantwoordelijke Regio Oost

Karel Stevens

Projectmanager De Wijers, VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met