VLM houdt VODKA actie in 50 gemeentes

De VLM houdt momenteel een VODKA-actie in 50 gemeenten. VODKA staat voor Verantwoord Omgaan met Dierlijke mest, Kunstmest en Andere meststoffen.

De Mestbankinspecteurs voeren extra controles uit in de geselecteerde gemeenten, terwijl de bedrijfsadviseurs er de landbouwers intensief begeleiden.

Vorig jaar organiseerde de VLM voor het eerst een VODKA-actie om de waterkwaliteit in kwetsbare gebieden te verbeteren. De VODKA-actie 2014 situeerde zich rond 22 MAP-meetplaatsen waar de nitraatnorm van 50 mg nitraat per liter in 2011 of 2012 of 2013 licht werd overschreden en waar de nitraatnorm vlak voor het begin van het bemestingsseizoen goed was. In de mestuitrijperiode is toen slechts in één van de 22  MAP-meetpunten meer dan 50 mg nitraat per liter gemeten. De waterkwaliteit binnen de  VODKA-gemeenten is in 2014 met 7 % verbeterd ten opzichte van 2013. Hopelijk levert de VODKA-actie van dit jaar mooie resultaten op uw in uw gemeente!

Verscherpte controles

Er zijn momenteel heel wat Mestbankinspecteurs aanwezig in VODKA-gebied om na te gaan of de bemesting oordeelkundig gebeurt en de mest correct is opgeslagen.

De controleploegen kijken onder andere deze zaken na: het opbrengen en tijdig onderwerken van mest, de bemestingsdosis, het respecteren van de afstandsregels (5 of 10 m) tot de waterlopen en de mestopslag. Ook de gebruiksvoorwaarden van effluent worden nagegaan, net als de burenregeling en het vervoer naar eigen gronden.

Als er op een bedrijf een controleploeg langskomt, zal een omgevingscontrole uitgevoerd worden met bijzondere aandacht voor de mestopslag, stallen en eventuele verliezen uit sleufsilo’s. Waar nodig zal gevraagd worden om de nodige saneringen uit te voeren.

 

Sensibilisering door Bedrijfsadvies

De VLM-bedrijfsadviseurs informeren landbouwers graag over deze zaken: de opmaak van een bemestingsplan, het belang van een bemestingsadvies, het optimale tijdstip van bemesten, de goede keuze en benutting van meststoffen en het belang van een goede bodemkwaliteit (pH, organische stof, structuur). Lees hier hoe u de benutting van meststoffen kunt verhogen.

Het kan zijn dat de dienst Bedrijfsadvies contact met de landbouwers opneemt, maar u kunt ook op  eigen initiatief contact opnemen met een bedrijfsadviseur voor begeleiding en advies.

Door de nodige voorzichtigheid in de bemesting en mestopslag te stimuleren, hoopt de VLM dat de waterkwaliteit in uw gemeente zal verbeteren.

Overzicht gebieden VODKA actie

PDF - 748 Kb

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact