Skip to Content
VLM ondersteunt preventiecampagne Neospora met infobordjes in ruilverkaveling Schelde-Leie

VLM ondersteunt preventiecampagne Neospora met infobordjes in ruilverkaveling Schelde-Leie

‘’Hou jij voor mij je hond aan de lijn? Dat vinden mijn koeien fijn.’’

Je hond laten loslopen op het platteland lijkt onschuldig. Toch kan het drastische gevolgen hebben voor koeien die staan te grazen in de weiden. Het kan immers leiden tot Neospora, een ongeneeslijke ziekte, die verspreid wordt van honden op runderen. Boerenbond lanceert daarom een preventiecampagne om wandelaars te sensibiliseren met de slogan: ‘’Hou jij voor mij je hond aan de lijn? Dat vinden mijn koeien fijn.’’ De Vlaamse Landmaatschappij is één van de ondersteunende partners in het pilootproject.

Landbouwers vragen om honden aan de leiband te houden wanneer je gaat wandelen. Honden kunnen namelijk hun uitwerpselen achterlaten in weiden. Als de ontlasting besmet is met Neospora dan vormt dit een gezondheidsrisico voor koeien. Ook bij geiten en schapen kan het problemen veroorzaken.

De parasiet Neospora is de belangrijkste oorzaak van abortus bij koeien. Indien drachtige dieren besmet worden, kan dit leiden tot vroeggeboorten, misvorming of verwerping. Preventie is belangrijk want er bestaat geen geneesmiddel tegen de ziekte.

Honden spelen een belangrijke rol bij de overdracht van Neospora want zij zijn de eindgastheer. Honden hebben zelf geen hinder van de parasiet, maar kunnen wel andere dieren besmetten. Daarom is het belangrijk dat honden niet door weiden lopen. Ook weiden waarin geen koeien staan, vormen ook een besmettingsbron als er hondenuitwerpselen liggen. Het weidegras wordt gemaaid en dient als voeder voor koeien. Met bermbordjes wil Boerenbond wandelaars informeren over de gevolgen van Neospora.

Gent, De Pinte, Nazareth en Deinze zijn pilootgemeenten voor de preventiecampagne van Boerenbond, de provinciale landbouwkamer en de gemeentebesturen tegen Neospora. Daarom startten de betrokken landbouwers uit het gebied een campagne, ondersteund door de Vlaams Landmaatschappij, Parkbos en de gemeente Nazareth. Verspreid over het gebied van de ruilverkaveling schelde-Leie, rond het parkbos en in de gemeente Nazareth zullen informatieborden worden geplaatst met de slogan ‘Hou jij voor mij je hond aan de lijn? Dat vinden mijn koeien fijn.’

De aftrap van de campagne wordt gegeven op dinsdag 2 april om 11u in de Ponthoeve in Zevergem.

Contacteer ons
Evelyne Goemaere Projectleider ruilverkaveling Schelde-Leie, VLM
Evelyne Goemaere Projectleider ruilverkaveling Schelde-Leie, VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL