VLM organiseert praktijksessies voor land- en tuinbouwers en consulenten

Maandag 14 december 2015 — Ook deze winter organiseert de VLM praktijksessies voor land- en tuinbouwers en consulenten. Deelnemers kunnen uitgebreid leren werken met de BASsistent Balanssimulator. Daarnaast krijgen ze een overzicht van de mogelijkheden van het Mestbankloket. De praktijksessies vinden op verschillende locaties plaats, tussen 16 december 2015 en 24 februari 2016.

Wie deelneemt aan een praktijksessie, wordt door een VLM-medewerker door het rekenprogramma BASsistent Balanssimulator in Excel geloodst en krijgt een antwoord op deze vragen:

  • Hoe worden de fosfaatbemestingsnormen bepaald?
  • Wat als ik als groentebedrijf niet voldoende stikstofprofielanalyses nam?
  • Wat betekent bedrijfsmatige aanpak?
  • Wat is werkzame stikstof?
  • Hoe interpreteer ik het humusgehalte op mijn percelen en hoe vertaal ik dat naar de bepalingen van het nieuwe mestactieprogramma (MAP5)?

Daarnaast worden de verschillende rubrieken van het Mestbankloket overlopen.

Inschrijven
De locaties en data, alsook een formulier om u in te schrijven, vindt u op de startpagina van de VLM-website.

Wat is de Balanssimulator?
De Balanssimulator is een handig hulpmiddel voor land- en tuinbouwers om de bedrijfsvoering rond mest te optimaliseren. Via verschillende invulbladen (mestsoorten, percelen, dieren, begrazing, aan- en afvoer van mest, …) kan elk bedrijf het rekenprogramma op maat invullen. Het rekenprogramma simuleert de mestbalans voor het bedrijf voor productiejaar 2016 en kan indien gewenst gebruikt worden voor het opmaken van een bemestingsplan en het bijhouden van een bemestingsregister.

Luc Gallopyn Diensthoofd Bedrijfsadvies at Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM at Vlaamse Landmaatschappij