VLM organiseert praktijksessies voor land- en tuinbouwers en consulenten

Ook deze winter organiseert de VLM praktijksessies voor land- en tuinbouwers en consulenten. Deelnemers kunnen uitgebreid leren werken met de BASsistent Balanssimulator. Daarnaast krijgen ze een overzicht van de mogelijkheden van het Mestbankloket. De praktijksessies vinden op verschillende locaties plaats, tussen 16 december 2015 en 24 februari 2016.

Wie deelneemt aan een praktijksessie, wordt door een VLM-medewerker door het rekenprogramma BASsistent Balanssimulator in Excel geloodst en krijgt een antwoord op deze vragen:

  • Hoe worden de fosfaatbemestingsnormen bepaald?
  • Wat als ik als groentebedrijf niet voldoende stikstofprofielanalyses nam?
  • Wat betekent bedrijfsmatige aanpak?
  • Wat is werkzame stikstof?
  • Hoe interpreteer ik het humusgehalte op mijn percelen en hoe vertaal ik dat naar de bepalingen van het nieuwe mestactieprogramma (MAP5)?

Daarnaast worden de verschillende rubrieken van het Mestbankloket overlopen.

Inschrijven
De locaties en data, alsook een formulier om u in te schrijven, vindt u op de startpagina van de VLM-website.

Wat is de Balanssimulator?
De Balanssimulator is een handig hulpmiddel voor land- en tuinbouwers om de bedrijfsvoering rond mest te optimaliseren. Via verschillende invulbladen (mestsoorten, percelen, dieren, begrazing, aan- en afvoer van mest, …) kan elk bedrijf het rekenprogramma op maat invullen. Het rekenprogramma simuleert de mestbalans voor het bedrijf voor productiejaar 2016 en kan indien gewenst gebruikt worden voor het opmaken van een bemestingsplan en het bijhouden van een bemestingsregister.

Luc Gallopyn

Diensthoofd Bedrijfsadvies, Vlaamse Landmaatschappij

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact