VLM organiseert praktijksessies voor land- en tuinbouwers en consulenten

Ook deze winter organiseert de VLM praktijksessies voor land- en tuinbouwers en consulenten. Deelnemers kunnen uitgebreid leren werken met de BASsistent Balanssimulator. Daarnaast krijgen ze een overzicht van de mogelijkheden van het Mestbankloket. De praktijksessies vinden op verschillende locaties plaats, tussen 16 december 2015 en 24 februari 2016.

Wie deelneemt aan een praktijksessie, wordt door een VLM-medewerker door het rekenprogramma BASsistent Balanssimulator in Excel geloodst en krijgt een antwoord op deze vragen:

  • Hoe worden de fosfaatbemestingsnormen bepaald?
  • Wat als ik als groentebedrijf niet voldoende stikstofprofielanalyses nam?
  • Wat betekent bedrijfsmatige aanpak?
  • Wat is werkzame stikstof?
  • Hoe interpreteer ik het humusgehalte op mijn percelen en hoe vertaal ik dat naar de bepalingen van het nieuwe mestactieprogramma (MAP5)?

Daarnaast worden de verschillende rubrieken van het Mestbankloket overlopen.

Inschrijven
De locaties en data, alsook een formulier om u in te schrijven, vindt u op de startpagina van de VLM-website.

Wat is de Balanssimulator?
De Balanssimulator is een handig hulpmiddel voor land- en tuinbouwers om de bedrijfsvoering rond mest te optimaliseren. Via verschillende invulbladen (mestsoorten, percelen, dieren, begrazing, aan- en afvoer van mest, …) kan elk bedrijf het rekenprogramma op maat invullen. Het rekenprogramma simuleert de mestbalans voor het bedrijf voor productiejaar 2016 en kan indien gewenst gebruikt worden voor het opmaken van een bemestingsplan en het bijhouden van een bemestingsregister.

Contacteer ons
Luc Gallopyn Diensthoofd Bedrijfsadvies, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Luc Gallopyn Diensthoofd Bedrijfsadvies, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL