VLM richt in op vraag en op maat

Heermeerspark nieuwe groene hotspot in Evergem

In het randstedelijk groengebied tussen industrieterrein Durmakker en de woonkern van Belzele (Evergem) werd er de afgelopen jaren een bosbuffergebied van 23 hectare gecreëerd: het Heermeerspark. Het park werd op zondag 12 september officieel geopend met een hapje en een drankje.

Het Heermeerspark is een gevarieerd park met open en gesloten boszones. Er zijn mooie wandelpaden met aandacht voor speelnatuur en er is een speelbos. Het gemeentebestuurvan Evergem wil in de toekomst enkele kleinere bestaande bosstroken toevoegen aan het park.

Voor de naamgeving van het park dook de cultuurraad het archief in. In een document uit 1402 vonden ze de naam ‘Heermeersen’ terug: een belangrijk meersgebied in de buurt van Overdam.

Unieke samenwerking

VLM kreeg onder impuls van de Seveso-richtlijn de opdracht van de Vlaamse regering om binnen een veiligheidsperimeter 6 ha te onteigenen. Het agentschap kreeg daar 3,7 miljoen euro voor. De gronden werden daarna aan Agentschap Natuur en Bos (ANB) overgedragen, om er een bos van te maken. Daarbovenop kocht Gemeente Evergem 8,5 ha landbouwgrond aan en sloot een concessieovereenkomst af met De Vlaamse Waterweg voor de inrichting en het beheer van 8,5 ha.

De gemeente en ANB beslisten om dit bebossingsproject gezamenlijk en eenvormig aan te pakken en gaven de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht om het inrichtingsplan op te maken naar analogie met de koppelingsgebieden in het havengebied. Ook buurtbewoners en nabijgelegen scholen kregen de kans om ideeën te geven voor de inrichting.

Om van landbouwgrond bos te maken, kreeg de gemeente 230.000 euro Vlaamse subsidie. In 2019 won Evergem nog eens 50.000 euro dankzij het kwalitatief ontwerp via de projectoproep ‘Natuur in je Buurt’. De eerste bomen werden geplant in 2017 en het park werd als geheel afgewerkt in 2021. Het gebied kan nu verder ontwikkelen tot een divers landschapspark met ruimte voor wandelen, fietsen en spelen.

Het Heermeerspark is nu een verlengstuk van de koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone. Het gebied sluit aan bij een dichtbebouwde woonwijk met vele jonge gezinnen. Die hebben sinds de aanleg al erg dankbaar gebruikt gemaakt van dit park.

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

Leen Vannieuwerburgh

Projectleider, VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact