VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomst aan te vragen

Landbouwers die interesse hebben om een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij te sluiten, moeten voor 1 september een bedrijfsbezoek van hun bedrijfsplanner aanvragen via het e-loket beheerovereenkomsten.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) roept landbouwers op om niet te lang te wachten hun interesse in een beheerovereenkomst te laten blijken. Dat kan via het e-loket beheerovereenkomsten (e-loket BO) en moet voor 1 september gebeuren. Op die manier is de landbouwer zeker van de gratis en vrijblijvende uitleg van een bedrijfsplanner. Als de landbouwer dat wil, kan de bedrijfsplanner ook helpen met het aanvraagformulier invullen en indienen.

E-loket beheerovereenkomsten

Op het e-loket beheerovereenkomsten kunnen landbouwers zowel terecht voor het raadplegen van hun lopende en afgelopen beheerovereenkomsten, als voor de aanvraag van een bedrijfsbezoek, een nieuwe beheerovereenkomst of de wijziging van een bestaande overeenkomst. Verder biedt het e-loket de mogelijkheid om het verloop van een aanvraag op te volgen en aanvragen en ontwerpovereenkomsten te valideren die in overleg met een bedrijfsplanner opgemaakt werden. ​ Het e-loket beheerovereenkomsten is een ondereel van het Mestbankloket. Op die manier kunnen landbouwers in één e- loket zowel hun dossier beheerovereenkomsten als hun dossier bij de Mestbank ​ raadplegen.

Besluit Vlaamse Regering met de voorschriften voor de beheerovereenkomsten formeel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde op 12 mei formeel het besluit goed met de voorschriften voor de beheerovereenkomsten die de Vlaamse Landmaatschappij sluit met landbouwers. Op 24 maart werd het besluit principieel goedgekeurd en vervolgens positief geadviseerd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de Raad van State.

Het besluit legt het kader vast waarvoor en op welke manier de beheerovereenkomsten worden ingezet. De landbouwers die beheerovereenkomsten sluiten kunnen hierdoor rekenen op Europese en Vlaamse steun.

Meer informatie

U vindt alle informatie over de beheerovereenkomsten op www.vlm.be/beheerovereenkomsten

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact