VLM roept op om graskruidenstroken in landbouwgebied niet te betreden

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) merkt dat graskruidenstroken aangelegd binnen een beheerovereenkomst, nog altijd veel betreden worden. ​ Door wandelaars, lopers of fietsers, maar ook door loonwerkers en zelfs motorcrossers en quads. Het is nochtans verboden om op die stroken te wandelen of te rijden met een voertuig. Landbouwers leggen de graskruidenstroken aan om akker- en weidevogels te beschermen of kwetsbare landschapselementen te bufferen. Als de strook toch betreden wordt, kan de grasmat beschadigd worden, of komt de rust van akker- en weidevogels in het gedrang. Bovendien moet de landbouwer de gevolgen van de schade dragen: zij ontvangen een lagere vergoeding voor hun beheerovereenkomst.

Met beheerovereenkomsten kunnen landbouwers extra maatregelen uitvoeren die goed zijn voor de biodiversiteit en het landschap. Zo dragen ze bij aan de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Daarvoor leggen zij onder meer graskruidenstroken aan op hun percelen. Die stroken voorzien heel wat diersoorten ook in de winter ​ van voedsel en schuilgelegenheid en zorgen ervoor dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet terecht komen in beken, houtkanten of kruidenrijke bermen. In ruil voor hun inspanningen, krijgen de landbouwers een vergoeding.

Op veel van die stroken zijn, behalve maaien, geen andere activiteiten toegelaten. Dat betekent dat de strook ook niet als doorgang mag gebruikt worden. Er mag in geen enkel geval op gewandeld, en dus ook niet op gereden worden met een voertuig. Als dat toch gebeurt, schiet het aanleggen van zulke stroken zijn doel voorbij, én riskeert de landbouwer bovendien een lagere vergoeding te krijgen voor zijn beheerovereenkomst. ​

De Vlaamse Landmaatschappij wil wandelaars, moutainbikers, loonwerkers, motorcrossers en quads dus oproepen om geen graskruidenstroken te betreden, tenzij er een aangeduid pad ligt. Als u zo’n graskruidenstrook ziet, houdt u daar dan rekening mee? De landbouwers en de natuur zullen u dankbaar zijn!

Meer informatie over de beheerovereenkomsten vindt u op www.vlm.be < beheerovereenkomsten

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact