VLM sprokkelt verhalen uit de Oudlandpolder

Bij de start van het landinrichtingsproject Oudlandpolder sprokkelt de Vlaamse Landmaatschappij bij de lokale bevolking verhalen en getuigenissen over het polderlandschap vroeger en nu. We zullen de resultaten gebruiken bij het vormgeven van toekomstige inrichtingsprojecten van het landinrichtingsproject Oudlandpolder.

De Oudlandpolder is het landelijke gebied ten noordwesten van Brugge, tussen het Boudewijnkanaal, het kanaal Brugge-Oostende en de Noordzee. De Oudlandpolder heeft een landschap dat door de mens is gemaakt. Meer dan 1000 jaar geleden lagen hier slikken en schorren die regelmatig overstroomden. Door dijken te bouwen, slaagden onze voorouders erin om de kustvlakte tegen overstromingen te beschermen.

Via het landinrichtingsproject Oudlandpolder gaan 20 partners samen werken aan de toekomst van de Oudlandpolder. Bijvoorbeeld:

  • extra capaciteit voorzien om water te bergen, zodat de kans op overstromingen verkleint en er meer water ter beschikking is in periodes van droogte;
  • de landbouw ondersteunen bij de omschakeling naar teelten die minder water nodig hebben;
  • de natuur in de polders behouden en verder ontwikkelen;
  • de Oudlandpolder als toeristisch-recreatieve regio in de markt zetten;
  • de dorpskernen aantrekkelijker maken, bijv. door aanleg van buurtparkjes, speelpleintjes, wandelpaden, en door ontharding, beplantingen, …

Als we ingrijpen op het hedendaagse landschap, dan willen we dat doen met het grootste respect voor het verleden. Daarom doen we onderzoek naar het landschap, de natuur en het erfgoed in de Oudlandpolder. De inzichten uit de wetenschap willen we aanvullen met de schat aan informatie die leeft bij mensen die in de Oudlandpolder wonen. We willen immers ook graag de sociale aspecten van het landschap kennen: hoe de bewoners het landschap ervaren en waarderen.

De Oudlandpolder beslaat delen van Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Brugge, Zuienkerke Jabbeke en Zuienkerke
De Oudlandpolder beslaat delen van Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Brugge, Zuienkerke Jabbeke en Zuienkerke

Waardevolle getuigenissen

We gaan dus op zoek naar specifieke plekken, verhalen, anekdotes, verklaringen van veldnamen, ... die getuigen van het leven in de Oudlandpolder vroeger en nu. Hoe beleven de bewoners dit plattelandsgebied? Wat hebben ze hun ouders of grootouders over de polder horen vertellen? Welke plekken of gebruiken hebben ze zien veranderen? Welke landschappen mogen volgens hen nooit verloren gaan? Kennen ze ​ legendes of familieverhalen over specifieke plaatsen in de polder?

We verzamelen informatie op verschillende manieren:

  • via een online bevraging voor verschillende zones. Men kan er aan de hand van kaartmateriaal ​ een aantal vragen beantwoorden. Ook kinderen kunnen deelnemen. Zij zullen het trouwens fijn vinden om met de digitale pen en de post-its aan de slag te gaan. ​
  • wie zich onwennig voelt bij online kaarten, pennen en post-its, kan ons via mail inspireren met informatie, meningen of inzichten over de polder vroeger, nu en in de toekomst. Reacties zijn welkom bij elisabeth.vanbesien@vlm.be.

De bevraging loopt tot en met 13 maart 2022. Wij verwerken de informatie die we ontvangen in een belevingskaart van de Oudlandpolder. Ze vormt een onderdeel van de landschapsbiografie die binnenkort wordt samengesteld. De landschapsbiografie wordt een belangrijke basis voor het verdere werk in het landinrichtingsproject Oudlandpolder. Hoe beter we weten wat de bewoners waardevol vinden in de Oudlandpolder, hoe beter we die aspecten in de toekomst kunnen behouden en versterken.

Naar de online bevraging

Voor de omgeving van de Uitkerkse Polder: https://miro.com/app/board/uXjVOWSm9Kg=/?invite_link_id=909068102624

Voor de omgeving van Lissewege:
https://miro.com/app/board/uXjVOWQtz4Y=/?invite_link_id=232570849438

Voor de omgeving van Zuienkerke:
https://miro.com/app/board/uXjVOWQzUqQ=/?invite_link_id=605709299869

Voor de omgeving van de Meetkerkse Moeren: https://miro.com/app/board/uXjVOWQrq5U=/?invite_link_id=474972528692

Voor de omgeving van Stalhille: ​
https://miro.com/app/board/uXjVOWQ3dCI=/?invite_link_id=479273625986

Voor de omgeving van Klemskerke-Vlissegem: https://miro.com/app/board/uXjVOWR4FHc=/?invite_link_id=717709159167

Men mag de bevraging ook invullen voor verschillende deelgebieden.

De VLM dankt iedereen die via de bevraging een bijdrage doet aan de toekomst van de Oudlandpolder.

De Vlaamse Landmaatschappij coördineert het landinrichtingsproject Oudlandpolder, dat een looptijd van minstens 10 jaar zal hebben. Meer info op www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Oudlandpolder.aspx.

 

Elisabeth Van Besien

Archeoloog, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact