VLM veroordeelt agressie tegen terreinmedewerkers

Twee inspecteurs van de Mestbank zijn vandaag verbaal en fysiek aangevallen door een landbouwer en zijn zoon.

De inspecteurs waren vanmorgen aanwezig op een landbouwbedrijf, om een staalname uit te voeren van een mesttransport. Nadat de medewerkers verbaal werden aangepakt over de recente actualiteit, zijn ze ook fysiek aangevallen en werd er schade toegebracht aan het materiaal.

Beide collega’s zijn erg onder de indruk en deden ondertussen aangifte bij de politie.

De VLM begrijpt de onrust die momenteel heerst op het terrein en vertrouwt erop dat het hier om een uitzondering gaat. Toch veroordelen we scherp elke vorm van agressie ten aanzien van onze eigen medewerkers en zullen we bij elk incident verdere juridische stappen ondernemen.

 

Gebruik foto: ©Vlaamse Landmaatschappij, Leen De Neve

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact