Voormalig bebouwde percelen teruggegeven aan de natuur

Plantactie in Overdam

Dinsdag 20 november 2018 gaf Vlaams minister Joke Schauvliege samen met een groep enthousiaste kinderen in Overdam (Evergem) de aftrap voor de aanplant van een nieuw bufferbos voor de bewoners van Belzele. Dit nieuw opengemaakte gebied wordt volledig teruggegeven aan de natuur. De komende jaren zal hier 23 ha bos groeien. Hier komt een bos voor de bewoners van Belzele, scholen en jeugdverenigingen. Het wordt een groene plek om in te wandelen, te ravotten of even te verpozen in de volle natuur.

De voorbije jaren verwierf de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 10 woningen en een landbouwbedrijf in Overdam ter waarde van 3,7 miljoen euro. Dit gebeurde in het kader van de SEVESO-richtlijn. Deze richtlijn stelt dat, om veiligheidsredenen, binnen een straal rond een SEVESO-bedrijf geen bewoning mag staan. Na de afbraak van de woningen worden de gronden overgedragen aan het Agendschap voor Natuur en Bos (ANB) om hier een groenbuffer van 6ha te realiseren.

Bij de aankoop van het landbouwbedrijf werd VLM gevraagd om een deel van de overige gronden van het bedrijf met groene bestemming (buiten de SEVESO-perimeter) aan te kopen. De gemeente Evergem was graag bereid om deze gronden over te nemen met als doel de realisatie van een mooi groengebied voor de bewoners van Belzele. Het gaat om een open ruimte gebied tussen enerzijds een uitgerekte bebouwde zone en anderzijds de Nieuwe Kale met aangrenzend het bedrijventerrein Durmakker en de Ringvaart. Het gebied sluit aan bij de dichtbebouwde woonwijk Belzele waar veel jonge gezinnen wonen.

In opdracht van de gemeente Evergem maakte de VLM, in samenwerking met de gemeente, het ANB en de plaatselijke verenigingen, het voorbije jaar een geïntegreerd plan op voor het projectgebied bufferbos Belzele-Overdam. Deze zone sluit naadloos aan op de bosbuffer tussen het bedrijventerrein Durmakker en het woongebied Evergem – Belzele. Dit nieuwe bos zal meerdere functies combineren. De belangrijkste elementen zijn een avontuurlijke speelzone, een natte natuurzone en recreatieve infrastructuur met een afwisseling van bos en meer open zones.

Foto: (c) Natuur en Bos

Els Seghers

Adjucnt-Woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Leen Van Nieuwerburgh

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact