Skip to Content
Voormalig bebouwde percelen teruggegeven aan de natuur

Voormalig bebouwde percelen teruggegeven aan de natuur

Plantactie in Overdam

Dinsdag 20 november 2018 gaf Vlaams minister Joke Schauvliege samen met een groep enthousiaste kinderen in Overdam (Evergem) de aftrap voor de aanplant van een nieuw bufferbos voor de bewoners van Belzele. Dit nieuw opengemaakte gebied wordt volledig teruggegeven aan de natuur. De komende jaren zal hier 23 ha bos groeien. Hier komt een bos voor de bewoners van Belzele, scholen en jeugdverenigingen. Het wordt een groene plek om in te wandelen, te ravotten of even te verpozen in de volle natuur.

De voorbije jaren verwierf de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 10 woningen en een landbouwbedrijf in Overdam ter waarde van 3,7 miljoen euro. Dit gebeurde in het kader van de SEVESO-richtlijn. Deze richtlijn stelt dat, om veiligheidsredenen, binnen een straal rond een SEVESO-bedrijf geen bewoning mag staan. Na de afbraak van de woningen worden de gronden overgedragen aan het Agendschap voor Natuur en Bos (ANB) om hier een groenbuffer van 6ha te realiseren.

Bij de aankoop van het landbouwbedrijf werd VLM gevraagd om een deel van de overige gronden van het bedrijf met groene bestemming (buiten de SEVESO-perimeter) aan te kopen. De gemeente Evergem was graag bereid om deze gronden over te nemen met als doel de realisatie van een mooi groengebied voor de bewoners van Belzele. Het gaat om een open ruimte gebied tussen enerzijds een uitgerekte bebouwde zone en anderzijds de Nieuwe Kale met aangrenzend het bedrijventerrein Durmakker en de Ringvaart. Het gebied sluit aan bij de dichtbebouwde woonwijk Belzele waar veel jonge gezinnen wonen.

In opdracht van de gemeente Evergem maakte de VLM, in samenwerking met de gemeente, het ANB en de plaatselijke verenigingen, het voorbije jaar een geïntegreerd plan op voor het projectgebied bufferbos Belzele-Overdam. Deze zone sluit naadloos aan op de bosbuffer tussen het bedrijventerrein Durmakker en het woongebied Evergem – Belzele. Dit nieuwe bos zal meerdere functies combineren. De belangrijkste elementen zijn een avontuurlijke speelzone, een natte natuurzone en recreatieve infrastructuur met een afwisseling van bos en meer open zones.

Foto: (c) Natuur en Bos

Contacteer ons
Els Seghers Adjucnt-Woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van Nieuwerburgh Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Els Seghers Adjucnt-Woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van Nieuwerburgh Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL