Skip to Content
Waarom u grasstroken op landbouwpercelen niet mag gebruiken als doorgang

Waarom u grasstroken op landbouwpercelen niet mag gebruiken als doorgang

Grasstroken die aangelegd zijn op een landbouwperceel in het kader van een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) mogen niet als doorgang gebruikt worden. U mag er dus niet op wandelen of over rijden met een voertuig. Doet u dat toch, dan is de landbouwer daarvan de dupe. Hij riskeert dan immers een lagere vergoeding voor zijn overeenkomst.

Met beheerovereenkomsten kunnen landbouwers extra maatregelen uitvoeren die goed zijn voor het landschap, de natuur en het milieu. Zo dragen ze bij aan erosiebestrijding, de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Daarvoor leggen zij ondermeer gras(kruiden)stroken aan op hun percelen. Die stroken vangen modder op afkomstig van hoger gelegen akkers, voorzien akker- en weidevogels van zomervoedsel en nest- en schuilgelegenheid en zorgen ervoor dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet terecht komen in beken, houtkanten, kruidenrijke bermen, … . In ruil voor hun inspanningen krijgen ze jaarlijks een vergoeding.

Op de grasstroken waarop een beheerovereenkomst rust, zijn naast het maaibeheer geen andere activiteiten toegestaan. Door het gebruik van de stroken voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld recreatie of doorgang, kan de grasmat beschadigd worden, of komt de rust van akker- en weidevogels in het gedrang. Op die manier wordt het doel van de beheerovereenkomst teniet gedaan.

Het gebeurt jammer genoeg dat mensen zonder nadenken toch op zo'n grasstrook wandelen, of er zelfs met een auto over rijden. Omdat de kwaliteit van de grasstrook daalt riskeert de landbouwer een lagere vergoeding voor zijn overeenkomst en zijn de financiële gevolgen voor hem. Als u zo’n grasstrook ziet, houdt u daar dan rekening mee? De landbouwers en de natuur zullen u dankbaar zijn!

Voor meer informatie over de beheerovereenkomsten kunt u terecht bij de VLM (www.vlm.be).

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Bert Van Wambeke diensthoofd beheerovereenkomsten, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Bert Van Wambeke diensthoofd beheerovereenkomsten, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL