Skip to Content
Werken aan natuur rond Destelheide gaan onder andere gevolgen van klimaatverandering tegen

Werken aan natuur rond Destelheide gaan onder andere gevolgen van klimaatverandering tegen

Vorige week gingen de landinrichtingswerken van start die het bos en de graslanden rond het vormingscentrum Destelheide in Beersel nieuwe kansen moeten geven.

In het bos langs de Zevenbronnenstraat in Beersel, voeren kranen tussen de gebouwen en het bos graafwerken uit. Naast de steile helling graven ze enkele wadi’s uit. Dat zijn uitgegraven graskommen die worden gecombineerd met een grondwal. De wadi’s laten het afstromende regenwater bovenaan de helling beter infiltreren in de zandige bodem. Dit treedt vooral op bij hevige regenbuien, die door de klimaatsverandering vaker voorkomen. De wadi’s stoppen een snelle waterafstroming  en geven erosie minder kansen op de steile helling. De bosbodem spoelt niet langer weg.

Langs de Destelheidestraat wordt in het kader van de landinrichtingswerken ook een tennisterrein uitgebroken. Op die plek krijgt heischraal grasland weer alle kansen en de zandbijen kunnen er binnenkort weer hun nesten in de grond aanleggen. De weide aan de Groene Jagersstraat krijgt een nieuwe afsluiting. Om de schapen er te kunnen laten grazen, komt er een schuilhok voor de dieren.

Alle inrichtingswerken worden eind dit jaar afgerond. Vanaf dan kunnen bezoekers van het vormingscentrum en buurtbewoners volop genieten van de heringerichte groene zones. Daarvoor wordt meteen een nieuw wandelpad aangelegd tussen de Destelheidestraat  en de Zevenbronnenstraat. Wandelaars kunnen er dan genieten van een mooi uitzicht op de vallei van de Zevenborrebeek, die samen met de Molenbeek deel uitmaakt van het project ‘Land van Teirlinck’.

De werken kaderen in het landinrichtingsproject ‘Land van Teirlinck’. In het kader van dat project werden eerder in de regio al de Kapittelbeek en de wijk Geer, Neerdorp in Huizingen en de Alsembergse Beemd in het centrum van Alsemberg  heringericht. De Vlaamse Landmaatschappij voert de werken uit om de beekvalleien te versterken, meer waterberging en meer natuur te creëren en meer mogelijkheden te creëren voor wandelaars en fietsers.

In de werken rond Destelheide investeert Vlaanderen 250.000 euro voor een kwalitatieve groene omgeving. De cofinanciering komt uit fondsen van de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme en subsidies vanuit landinrichting van de Vlaamse overheid.

Contacteer ons
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Luc Vander Elst Programmacoördinator Vlaamse Rand
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Luc Vander Elst Programmacoördinator Vlaamse Rand
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL