Werken koppelingsgebied Rieme-zuid (Gentse Kanaalzone) volop in uitvoering

De oever van de Avrijevaart werd afgegraven om meer ruimte te bieden aan natuurontwikkeling

Het tweede deel van de werken in de koppelingsgebieden Rieme-Zuid en Doornzele-Noord is volop in uitvoering. Op een aantal plaatsen werden bomen gerooid voor de heraanleg van de Avrijevaart en een fietspad. In het winterseizoen volgen een reeks nieuwe aanplantingen.

Het tweede deel van de werken in de koppelingsgebieden Rieme-Zuid en Doornzele-Noord is volop in uitvoering. De koppelingsgebieden zullen functioneren als natuurlijke buffers voor de dorpen Rieme en Doornzele met heel wat verbindende paden door het havengebied. De Vlaamse Overheid investeert samen met North Sea Port, de gemeente Evergem, de stad Gent en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen ruim 2.000.000 euro in dit project.

De bestaande beplanting maximaal behouden is de bedoeling bij de uitwerking van het plan, voor zover dit uiteraard mogelijk is. Voor de natuurtechnische inrichting van de noordelijke oever van de Avrijevaart (om de natuur, fauna en flora, extra kansen te geven) rooide de aannemer in het voorjaar bosgoed. Ook de kaprijpe populieren op de zuidelijke oever van de Avrijevaart werden verwijderd. Zowel ten noorden als ten zuiden van de Avrijevaart worden echter komende winter nieuwe hoogstammige bomen en bosgoed aangeplant. Er komen 142 bomen (o.m. zwarte els en zomereik), 14 knotwilgen en 267 stuks bosgoed.  

Om het verbindende fietspad tussen de Riemewegel en de Christoffel Colombuslaan te kunnen aanleggen, moesten een aantal bomen en planten wijken, waaronder uitheemse beplanting zoals bamboe, spar en populier. Ook hier komt komende winter een nieuw groenscherm met inheemse soorten.

In dit tweede uitvoeringsdossier worden in Rieme en Doornzele komende winter in totaal 68.000 stuks bosgoed (o.m. hazelaar, Gelderse roos, Europese vogelkers, eenstijlige meidoorn, sleedoorn, boswilg, rode kornoelje), 500 hoogstammige bomen (o.m. eik, linde, esdoorn, zwarte els ) en ongeveer 3500 haagplanten aangeplant.

Ook het plantgoed dat de droge zomer niet overleefde, wordt vervangen waar nodig. Bij de aanplant werd al rekening gehouden met een beperkte uitval.

Meer info over dit inrichtingsproject lees je op de projectfiche

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Leen Van Nieuwerburgh

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact