Skip to Content
Werken koppelingsgebied Rieme-zuid (Gentse Kanaalzone) volop in uitvoering

Werken koppelingsgebied Rieme-zuid (Gentse Kanaalzone) volop in uitvoering

De oever van de Avrijevaart werd afgegraven om meer ruimte te bieden aan natuurontwikkeling

Het tweede deel van de werken in de koppelingsgebieden Rieme-Zuid en Doornzele-Noord is volop in uitvoering. Op een aantal plaatsen werden bomen gerooid voor de heraanleg van de Avrijevaart en een fietspad. In het winterseizoen volgen een reeks nieuwe aanplantingen.

Het tweede deel van de werken in de koppelingsgebieden Rieme-Zuid en Doornzele-Noord is volop in uitvoering. De koppelingsgebieden zullen functioneren als natuurlijke buffers voor de dorpen Rieme en Doornzele met heel wat verbindende paden door het havengebied. De Vlaamse Overheid investeert samen met North Sea Port, de gemeente Evergem, de stad Gent en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen ruim 2.000.000 euro in dit project.

De bestaande beplanting maximaal behouden is de bedoeling bij de uitwerking van het plan, voor zover dit uiteraard mogelijk is. Voor de natuurtechnische inrichting van de noordelijke oever van de Avrijevaart (om de natuur, fauna en flora, extra kansen te geven) rooide de aannemer in het voorjaar bosgoed. Ook de kaprijpe populieren op de zuidelijke oever van de Avrijevaart werden verwijderd. Zowel ten noorden als ten zuiden van de Avrijevaart worden echter komende winter nieuwe hoogstammige bomen en bosgoed aangeplant. Er komen 142 bomen (o.m. zwarte els en zomereik), 14 knotwilgen en 267 stuks bosgoed.  

Om het verbindende fietspad tussen de Riemewegel en de Christoffel Colombuslaan te kunnen aanleggen, moesten een aantal bomen en planten wijken, waaronder uitheemse beplanting zoals bamboe, spar en populier. Ook hier komt komende winter een nieuw groenscherm met inheemse soorten.

In dit tweede uitvoeringsdossier worden in Rieme en Doornzele komende winter in totaal 68.000 stuks bosgoed (o.m. hazelaar, Gelderse roos, Europese vogelkers, eenstijlige meidoorn, sleedoorn, boswilg, rode kornoelje), 500 hoogstammige bomen (o.m. eik, linde, esdoorn, zwarte els ) en ongeveer 3500 haagplanten aangeplant.

Ook het plantgoed dat de droge zomer niet overleefde, wordt vervangen waar nodig. Bij de aanplant werd al rekening gehouden met een beperkte uitval.

Meer info over dit inrichtingsproject lees je op de projectfiche

Contacteer ons
Els Seghers Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van Nieuwerburgh Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Els Seghers Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van Nieuwerburgh Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL