Werken onthaalpoort Aanwijs in Beernem gaan van start

Op 29 juni start een aannemer in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met terreinwerken aan het Aanwijs in Beernem. Het Aanwijs, vlakbij het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld en de Vagevuurbossen, wordt ingericht als de grootste onthaalpoort voor het landschapspark Bulskampveld. Dat is het meest bosrijke gebied van West-Vlaanderen.  

Een deeltje van de parking aan het Aanwijs wordt omgevormd tot een onthaalplein. Er blijft parkeerplaats voor 550 voertuigen. Bezoekers zullen in het nieuwe onthaalgebouwtje infoborden en toiletten vinden. Om het plein verkeersvrij te maken, wordt de Heirweg ter hoogte van het Aanwijs permanent afgesloten voor doorgaand verkeer. Er komt een vervangend wegtracé op de terreinen van het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus. De fiets- en wandelpaden die aansluiten op de onthaalparking worden herschikt.

Om de werken te kunnen uitvoeren, dienen een aantal bomen gekapt. Ze worden dubbel gecompenseerd op een weiland aan de woonwijk Vorsevijvers in Wingene. Deze aanplanting is voorzien in 2022.

De werken vangen aan op 29 juni 2020 en zullen 200 werkdagen in beslag nemen. Er wordt gestart met de aanleg van de nieuwe Heirweg. Ter voorbereiding is Fluvius al bezig met het verplaatsen van de elektriciteitscabine.

De nieuwe in- en uitrit van de onthaalparking zal aansluiten op de Reigerlostraat (gewestweg N370). Het Agentschap Wegen en Verkeer legt een oversteekplaats voor fietsers, voetgangers en ruiters aan op de gewestweg. Dat gebeurt samen met de aanleg van het ontbrekend stukje fietspad tussen het Aanwijs (Beernem) en de Blauwhuisstraat (Wildenburg). De start van deze werken is voorzien in de tweede helft van 2021.

De werken van de VLM kaderen in het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs. Eind 2019 besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om een subsidie landinrichting van 909.209 euro toe te kennen aan de VLM voor de herinrichting van de parking Aanwijs als primaire onthaalpoort van het landschapspark Bulskampveld. Dat is het bosrijkste gebied van West-Vlaanderen; het beslaat ca. 90 km2 en telt jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers. Via deze investering in infrastructuur draagt de VLM bij aan een mooie en veilige omgeving en de verdere ontwikkeling van het landschapspark Bulskampveld.

Voor de inrichting van de onthaalpoort werken verschillende partners nauw samen met de VLM. Ze dragen ook bij aan de financiering en het latere beheer: de provincie West-Vlaanderen (382.285 euro), de gemeente Beernem (83.199 euro) en het Agentschap voor Natuur en Bos (9.701 euro). Er wordt ook gewerkt aan de afkoppeling van het afvalwater van het ontvangstgebouwtje en enkele woningen in de buurt.

Het einde van de werken voor de inrichting van de onthaalpoort is voorzien in de nazomer van 2021. Tijdens de werken zal het grootste deel van de parking in gebruik blijven.

Karolien Bracke

Communicatieverantwoordelijke, VLM regio west

Frank Debeil

Projectleider VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact