Wildenburg in het nieuw voor bewoners en bezoekers

Na ruim een jaar werken zit de woonkern van Wildenburg (Wingene) helemaal in het nieuw. In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij en in samenwerking met de gemeente Wingene werden de kerkomgeving, het kerkhof en de zone achter het woonlint grondig vernieuwd. ​ Blikvanger vormt het nieuwe fietspad van één kilometer achter de bebouwing langs de Beernemsteenweg. Daardoor zijn de kerk, de begraafplaats, de nieuwe onthaalparking, de school en het plaatselijk bedrijventerrein veilig met elkaar verbonden voor fietsers en wandelaars.

De horeca en de basisschool maken van Wildenburg een levendige kern. Het kerkje en het kerkhof zorgen voor extra landelijke charme. “Het zijn ook sterke troeven om Wildenburg toeristisch-recreatief op de kaart te zetten als vertrekplaats voor een tochtje in het Landschapspark Bulskampveld. Daarom kreeg Wildenburg heel wat nieuwe elementen die het dorp aantrekkelijker, veiliger en groener maken”, vertelt Hedwig Kerckhove, Wingens schepen van Openbare Werken en Groenbeheer- en Onderhoud. “Dat komt zowel de inwoners ten goede als de mensen van verderaf die in Wildenburg kunnen parkeren om het landschapspark Bulskampveld te bezoeken.”

Van idee tot uitvoering, in samenspraak met bewoners

Het concept voor de herinrichting is vastgelegd in het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs uit 2013. Er volgde een lang traject om de ideeën tot uitvoering te brengen. De gemeente Wingene maakte met inspraak van de bewoners een ruimtelijk uitvoeringsplan op, nodig om de gewestplanbestemming van een aantal gronden te wijzigen. Eind 2017 was het RUP definitief. Daarna kocht en ruilde de VLM een aantal gronden en liet het ontwerp verder uitwerken door studiebureau Antea, alweer in samenspraak met inwoners. In maart 2023 gingen de terreinwerken van start.

Dorp in het groen

De kerkomgeving is voor een stuk onthard en vergroend: achter de kerk vind je een kleine waterdoorlatende parkeerplaats voor 18 voertuigen, en verder is de zone rond het kerkje ingebed in nieuw groen, met enkele banken, een fietsenstalling en een infobord.

Een vernieuwde weg met beton en kasseien leidt vanaf de kerk tot aan het kerkhof langs de private Kasteeldreef. Dit pad maakt deel uit van de nieuwe fiets- en wandelverbinding van 1 kilometer richting de Polderdreef. Vanaf het kerkhof tot de Polderdreef is het 3 meter brede fiets- en wandelpad aangelegd in beton voor optimaal gebruiksgemak. Daarnaast ligt een nieuwe gracht, die een ingebuisde waterloop onder de landbouwpercelen vervangt. De nieuwe fietsverbinding wordt geïntegreerd in het fietsknooppuntennetwerk Bulskampveld.

Ook de begraafplaats ​ kreeg een eigentijds jasje. Vlakbij werd er een nieuwe groenzone ingericht met een lange slingerende bank van waar je uitzicht hebt op het landschap, met ook enkele hoogstamfruitbomen, een wadi (waar water kan vastgehouden worden en infiltreren in de bodem) en een picknickplaats. De ingang is verplaatst naar de oostzijde, zodat hij aansluit op het centrale pad dat naar het grafmonument van de familie van der Bruggen loopt. Aan de ingang zijn er twee parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en een fietsenstalling.

Grote delen van het kerkhof werden onthard en vergroend met verschillende soorten hoogstammige loofbomen.
Grote delen van het kerkhof werden onthard en vergroend met verschillende soorten hoogstammige loofbomen.

Vlotter parkeren op weg naar Landschapspark Bulskampveld

Andere bezoekers kunnen hun auto parkeren aan de kerk of op de onthaalparking. Die gloednieuwe parking ligt aan de Steenovendreef ter hoogte van het Beenhouwerietje. Hij biedt plaats aan 25 voertuigen en is ook voor fietsers en wandelaars vanuit verschillende richtingen vlot en veilig bereikbaar. Hij ligt op de kruising van twee fiets- en wandelpaden: het nieuwe pad dat de dorpsrand ontsluit en de Steenovendreef die naar de Blauwhuisbossen en de woonwijk Vorsevijvers loopt. Ideaal dus als vertrekplaats voor wandelaars, fietsers, mountainbikers die het landschapspark Bulskampveld bezoeken. Tegelijk is de parking een meerwaarde voor inwoners van Wildenburg, hun familie en vrienden, bezoekers van kerkhof, de school, enz. Een deel van het parkeerterrein zal waarschijnlijk enkel op piekmomenten gebruikt worden: die zone, goed voor 66 voertuigen, is aangelegd met grindgazon en heeft dus een groene look. Voor bezoekers is er ook een onthaalpunt met infobord en fietsenstalling in de huisstijl van het landschapspark.

Verder zijn er achter de school nog een avontuurlijke speelplaats met een grasveldje en een natuureducatieve poel met houten vlonder.

Ook geschikt voor tieners!
Ook geschikt voor tieners!

De werken kaderen in het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs. Eind 2022 kende Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir hiervoor een subsidie landinrichting van 886.838 euro toe aan de VLM. ​ Verschillende partners werken nauw samen met de VLM en dragen bij aan de financiering en het latere beheer. De gemeente Wingene betaalt 886.838 euro, de provincie West-Vlaanderen 75.000 euro en Fluvius 20.129 euro. De bijdrage van de provincie gaat naar de aanleg van de nieuwe waterloop die een ingebuisde waterloop in het landbouwgebied vervangt. De bijdrage van Fluvius gaat naar de aanpassing van de elektriciteitscabine naast de kerk. Voor deze herinrichting heeft de VLM ruim 2,5 ha gronden aangekocht, zoals voorzien in het RUP Wildenburg. Schepen Hedwig Kerckhove, ook bevoegd voor Land- en Tuinbouw, stipt nog aan: “Vergeten we ook de rol van de lokale landbouwers niet. Dank zij hen kan je genieten van het landschap rond het verfraaide Wildenburg.”

Wouter Deventer

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met