Wissel van de wacht

Op 1 juni neemt Bart De Schutter tijdelijk de fakkel over van gedelegeerd bestuurder Toon Denys, die start als secretaris-generaal bij het Departement Omgeving. Als waarnemend gedelegeerd bestuurder zal Bart de VLM in goede banen leiden tot de Vlaamse Regering een nieuwe leidend ambtenaar aanstelt.

De Vlaamse Landmaatschappij bedankt Toon voor zijn onafgebroken toewijding voor de open ruimte en het platteland in Vlaanderen, de voorbije 33 jaar. Een schat aan kennis en ervaring die hij meeneemt naar het Departement Omgeving.

Bart is afdelingshoofd van de Mestbank en bouwde in het verleden ervaring op met de inrichtingsinstrumenten van de VLM binnen de afdeling Landinrichting & Grondenbank.

Olga Jongeneelen, diensthoofd Beheerovereenkomsten VLM regio Oost, is aangesteld als waarnemend afdelingshoofd Mestbank vanaf 1 juni 2024.

De VLM wenst zowel Toon, Bart als Olga veel succes bij hun nieuwe opdrachten!

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met