Zelzate plant samen met jeugdbewegingen nieuw bos aan

Koppelingsgebied Zelzate-Zuid in Gentse Kanaalzone krijgt al een eerste groene invulling

Op zaterdag 22 januari 2022 staken de leden van de milieuraad van Zelzate, Zelzaatse jeugdbewegingen en het schepencollege de handen uit de mouwen. Ze hielpen bij de aanplanting van het bos aan de rand van Zelzate-Zuid, schuin tegenover het industriepark Rosteyne. Daar worden 3.500 nieuwe bomen aangeplant door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Bosbuffer

Deze aanplant is een uitvoering van het landinrichtingsplan Zelzate-Zuid, één van de koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone. Centraal in deze koppelingsgebieden staat het bufferen en verbinden. Met de aanleg van dit bosje wordt de bosbuffer in dit koppelingsgebied versterkt.

“Er wordt vooral beroep gedaan op de jeugdbewegingen die als jonge (klimaat)generatie mee het voortouw neemt voor een duurzamere en meer leefbare planeet En vooral om aan te tonen hoe belangrijk de aanplant van bomen is voor Zelzate. Ze zijn onmisbaar voor het lokale ecosysteem, halen heel wat schadelijke CO² uit de lucht, zorgen mee voor verkoeling en maken mensen gelukkiger”, zegt schepen van milieu en jeugd Steven De Vuyst
De aanwezige schepenen van Zelzate deelden het enthousiasme van de jongeren: een bos kunnen planten is top, laat de boompjes nu maar flink groeien!
De aanwezige schepenen van Zelzate deelden het enthousiasme van de jongeren: een bos kunnen planten is top, laat de boompjes nu maar flink groeien!

Dit bos zal niet toegankelijk zijn voor recreanten, maar andere bosgebieden, ook grenzend aan Zelzate-Zuid, worden wel toegankelijk gemaakt. Uiteindelijk zal dit een mooi geheel vormen met de rest van het toekomstige natuur- en parkgebied Zelzate-Zuid dat de VLM zal uitvoeren.

Het bos dat nu is aangeplant, heeft een oppervlakte van 1.8 hectare en is goed voor 3.500 bomen, iets meer dan een kwart van de 13.000 nieuwe bomen die het bestuur aangeplant wil zien deze legislatuur. Het plantgoed bestaat uit een mooie variatie: haagbeuk, meidoorn, ratelpopulier, wintereik, winterlinde en nog enkele andere soorten.

Leden van de jeugdbrandweer en de 2 scoutsgroepen uit Zelzate staken de handen uit de mouwen om enkele honderden wintereiken te planten.

Een nieuw parkgebied in de maak met ruimte voor sport, spel en groen

Het koppelingsgebied Zelzate-Zuid zal de komende jaren veranderen in een park voor de bewoners van Zelzate. De gemeente Zelzate investeert in drie voetbalterreinen met kantine en sportaccommodatie. De VLM staat in voor de aanleg van een park met voor elk wat wils. Voor de scouts en de jeugd van Zelzate komt er een avontuurlijk speelterrein met heuveltjes en een speelbos en de tuinier zal zich kunnen uitleven in de volkstuintjes. Ook een pluktuin zal niet ontbreken in dit park.

"Meer toegankelijk groen voor alle Vlamingen. Dat is onze ambitie met het bosuitbreidingsplan. Hier in Zelzate zullen de 13.000 extra bomen niet alleen bijdragen aan onze bosuitbreidingsdoelstellingen. Het nieuwe bos zal op termijn ook een extra buffer vormen tussen de nabij gelegen industriezone en de woonwijken. Bij deze mooie samenwerking tussen het lokaal bestuur, de VLM en de lokale industrie winnen niet alleen onze longen, dankzij de aanleg van een nieuw natuur- en parkgebied krijgt ook de leefbaarheid van Zelzate en omstreken een flinke boost", zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

Dankzij de samenwerking met Arcelor-Mittal en PC Sint-Jan Baptist zullen het volledige parkgebied en een deel van de bestaande bossen toegankelijk zijn via wandelpaden. ​
Een vrijliggend doorgaand fietspad, dat deel uitmaakt van de lange-afstand-fietsverbinding door de Kanaalzone, zal de nieuwe groene zone ontsluiten. Dit pad zal een veilige fietsverbinding vormen tussen de industriezone en de dorpskern van Zelzate, ideaal om ook de enthousiaste scouts en sportieve voetballers veilig op hun bestemming te krijgen.

Naast de Vlaamse overheid dragen de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Zelzate, North Sea Port, Arcelor-Mittal en het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist bij tot dit project. De uitvoering is voorzien vanaf 2024.

Alle info over het koppelingsgebied en de voortgang lees je op de website van VLM.

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

Leen Vannieuwerburgh

Projectleider, VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met