Zuiver water voor de Maten in Genk

Begin augustus start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) haar eerste inrichtingswerken in het kader van het landinrichtingsplan Slagmolen langs de Stiemerbeek in Genk. Met die werken wil VLM vooral de waterkwaliteit van de vijvers in het natuurreservaat de Maten verbeteren, maar ook de wandelroutes optimaliseren.

 

Op 22 juni 2017 heeft Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw haar goedkeuring gegeven aan het landinrichtingsplan Slagmolen. De Vlaamse Landmaatschappij krijgt daarmee drie opdrachten: de omgeving van de historische Slagmolen optimaal inrichten als onthaalpunt voor De Wijers; de vijvers in het natuurreservaat De Maten voorzien van voldoende zuiver water en de omgeving van de Slagmolen beter ontsluiten voor fietsers en wandelaars.

Het landinrichtingsplan wordt in verschillende fases uitgevoerd. VLM, de stad Genk, de provincie Limburg en Natuurpunt vzw zijn partners in dit landinrichtingsplan. Zo ging Natuurpunt al van start met een aantal maatregelen voor het herstel van duinen en heide in De Maten en onderzoekt de stad Genk momenteel de herbestemmingsmogelijkheden voor de beschermde molen. Ook Europa investeert in dit plan via het Life+project Green4Grey. De totale kostprijs van dit plan wordt geraamd op zo’n 3 miljoen euro. De kostprijs van de eerste fase werken bedraagt 504.486 euro.

 

Zuiver water voor De Maten door een nieuwe Schabeek

In de eerste fase voert VLM voornamelijk ecohydrologische werken uit die ervoor moeten zorgen dat er voldoende zuiver water naar het natuurreservaat De Maten stroomt.

Vandaag voedt de Schabeek ter hoogte van de Slagmolen verschillende vijvers in De Maten, maar af en toe stroomt er ook Stiemerbeekwater naar de Schabeek. Die Stiemerbeek krijgt vaak riooloverstorten te verwerken. Dat vuile rioolwater stroomt dan via de Schabeek naar De Maten en bedreigt zo de fauna en flora van dit erkend natuurreservaat.

De stad Genk werkt samen met partners strategieën uit om de waterproblematiek in de hele Stiemerbeekvallei aan te pakken. Het oplossen van de rioleringsknelpunten is een werk van lange adem. Door de Schabeek uit de bestaande betonnen bedding te halen en los te koppelen van de Stiemerbeek zorgen we er nu al voor dat de vijvers in De Maten er ecologisch sterk op vooruit kunnen gaan. Daarnaast zal ook het landschap rond de Slagmolen er aantrekkelijker gaan uitzien. De Schabeek wordt deels als een meanderende waterloop en deels als een moeras ingericht. Tegelijkertijd moeten een nieuwe gracht en dijk de wateroverlast in de tuinen langs de Slagmolenweg verminderen.

 

Nieuwe wandelverbindingen en betere wandelroutes

In de eerste fase verbinden we alvast de Slagmolen met het stadscentrum van Genk. Dit doen we door een knuppelpad aan te leggen doorheen het heraangelegd moerasbos. Ook zullen we de bestaande wandelroutes verbeteren.

In een latere fase zal ook de omgeving van de historische Slagmolen ingericht worden als een onthaalpunt voor De Wijers. Dat zal bezoekers uitnodigen om het land van 1001 vijvers te verkennen.

Ook elders wordt er al fors geïnvesteerd om De Wijers als regio op de kaart te zetten. Zo zijn de werken in het kader van het inrichtingsplan Schansbroek (aan de mijn van Waterschei in Genk) volop in uitvoering en starten binnenkort de eerste werken van het inrichtingsplan Dauteweyers (Diepenbeek). Daarnaast keurde de Vlaamse regering in 2017 op voorstel van minister Joke Schauvliege nog eens extra 5,2 miljoen euro goed voor de ontwikkeling van de regio De Wijers.

 

Voor meer inhoudelijke informatie:

Thomas Lemmens, leidend ambtenaar VLM Regio Oost

Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

Gsm 0499 57 95 88

thomas.lemmens@vlm.be

 

Voor meer persinformatie:

Annick Serdons, communicatieverantwoordelijke VLM Regio Oost

Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

Tel 011 29 87 23

annick.serdons@vlm.be

 

 

logo G4G + life.eps

EPS - 1.3 Mb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met