Zuiver water voor De Maten is een feit

Feestelijke toelichting site Slagmolen op zaterdag 22 juni

De eerste fase van het landinrichtingsplan (LIP) Slagmolen is afgerond. In deze fase werden vooral ecohydrologische ingrepen uitgevoerd. Hierdoor stroomt er opnieuw zuiver water naar het natuurgebied De Maten. Daarom nodigen de stad Genk, Vlaamse Landmaatschappij, provincie Limburg en Natuurpunt vzw je uit op de toelichting over de afronding van de eerste fase van de werken, op zaterdag 22 juni.

Green4Grey

Het LIP Slagmolen is een van de plannen waarmee de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de Stiemervallei binnen De Wijers terug op de kaart wil zetten. Dit doet ze samen met stad Genk, provincie Limburg en Natuurpunt. De totale kostprijs wordt geraamd op drie miljoen euro. Ook Europa investeert met het Life+project ‘Green4Grey’ in Slagmolen. Green4Grey staat voor 'groenblauwe infrastructuur voor grijze verstedelijkte landschappen’.

Ecologische sprong vooruit

Ilse van Dienderen, manager landinrichting bij VLM: “De Schabeek is nu losgekoppeld van de Stiemer. Dat zorgt ervoor dat de vijvers in De Maten er ecologisch sterk op vooruit kunnen gaan. De Schabeek is deels als een meanderende waterloop en deels als een doorstroommoeras ingericht. Langs het nieuwe traject van de Schabeek ligt nu een nieuw wandelpad. Natuurpunt herstelde ook al duinen, heide en dijken in De Maten.” VLM investeert 265.000 euro in het gebied.

Nieuw onthaalpunt De Wijers

Schepen Toon Vandeurzen, bevoegd voor leefmilieu: "In de toekomst willen we samen de omgeving van de historische Slagmolen inrichten als een onthaalpunt voor De Wijers, het Land van 1001 vijvers. Als eerste stap voerde architecte Lotte Luykx een herbestemmingsonderzoek uit voor het Slagmolengebouw en de site. In de eerste fase deed ze een analyse van de site en in de tweede fase ontwikkelde ze een visie op de toekomst.”

Stap vooruit

Gedeputeerde Bert Lambrechts: “De Maten is een van de oudste natuurgebieden van Vlaanderen en een unieke plek binnen De Wijers, een gebied waar stad Genk een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Die eerste fase in het landinrichtingsplan Slagmolen is een stap vooruit in de realisatie van het uitvoeringsprogramma De Wijers, gecoördineerd door de provincie Limburg.”

Uitnodiging feestelijke toelichting Fase 1 landinrichtingsplan Slagmolen

Stad Genk, Vlaamse Landmaatschappij, provincie Limburg en Natuurpunt vzw nodigen je uit op de toelichting over de afronding van de eerste fase van de werken, op zaterdag 22 juni.

Programma
14 uur  Officiële opening: toespraken schepen Vandeurzen en Stijn Messiaen, afdelingshoofd VLM Regio Oost
14.20 uur  Wandeling door de werken met uitleg door VLM & toelichting herbestemmingsonderzoek door architecte Lotte Luykx + vooruitblik naar toekomst
16 uur  Receptie

 

 

UItnodiging toelichtingsevent Slagmolen.pdf

PDF - 422 Kb

Karel Stevens

Projectmanager gebiedsteam De Wijers, VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Annick Serdons

Communicatieverantwoordelijke, VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met