Bij de start van het bemestingsseizoen tonen vier landbouwers de weg

Josse, Nico, Steven en Dominique: dat zijn de vier landbouwers die de hoofdrol spelen in de documentaire Mestmeesters. Ze zijn ervan overtuigd dat zorg dragen voor de bodem en het landschap loont. Met de documentaire Mestmeesters wil de Vlaamse Landmaatschappij andere landbouwers inspireren om hetzelfde te doen.

Correct bemesten is meer dan ooit noodzakelijk. Europa verwacht namelijk van Vlaanderen een goede waterkwaliteit tegen 2027. Het Mestrapport 2023 stelt dat er wat dat betreft nog veel werk aan de winkel is.

De vier landbouwers uit de documentaire ‘Mestmeesters’ tonen hoe zij duurzame bemesting en bodembewerking aanpakken en delen hun tips & tricks.

Josse, Nico, Steven en Dominique behalen elk op hun eigen manier lage nitraatresidu’s door de toepassing van de 4 J’s. Ze bemesten met de juiste dosis, op het juiste tijdstip, met de juiste soort mest en met de juiste bodem- en bemestingstechnieken. En daar zitten ook zeer innovatieve technieken tussen die nog niet zo bekend zijn, zoals niet-kerende bodembewerking of bladbemesting. Dankzij die technieken spoelen er minder meststoffen uit naar het water en wordt hun bodem klimaatrobuuster, waardoor de gewassen weerbaarder zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 

"Niet-kerende bodembewerking zorgt voor een grotere waterdoorlaatbaarheid. Ook de doorwortelbaarheid van je grond is veel groter dan wanneer je hem gaat ploegen in grote kluiten." ​ – Nico

 

"Bladbemesting heeft het grote voordeel dat je heel plaatsgericht kan werken. Het komt rechtstreeks op de plant terecht en wordt sneller opgenomen." – Josse

 

"Bierdraf in het voedermengsel zorgt ervoor dat de koeien minder uitstoten." – Dominique

 

Mestmeesters is te bekijken via het Youtube-kanaal van de VLM en vrij te gebruiken bij toelichtingen of informatieavonden.

 

Lees het artikel ‘Nieuw bemestingsseizoen start op 16 februari: bemest enkel als de bodem het toelaat en de teelt het nodig heeft’

Voor praktische vragen over de gebruikte technieken kun je contact opnemen met B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit.

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met