Een poldertuin voor Zwijndrecht

Goedkeuring landinrichtingsplan Zwijndrecht

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkte samen met de gemeente Zwijndrecht en de provincie Antwerpen aan het ‘landinrichtingsplan Zwijndrecht’. Minister van Omgeving Zuhal Demir keurde dat landinrichtinsplan goed net voor de start van het nieuwe jaar. ​ Wandelen van kaai tot Fort Sint-Marie of van de Halve Maan tot de gloednieuwe poldertuin van Zwijndrecht wordt een to-do voor bewoners en bezoekers. En dat langs een landschap dat gewapend is tegen klimaatsveranderingen.

Klimaatbestendige, beleefbare landschappen

De VLM realiseert een wandelnetwerk langs nieuwe poelen, grachten, bloemrijke bermen en houtkanten in het polderlandschap. De komende jaren werken ook we nauw samen met landbouwers in het gebied. We zoeken samen naar manieren om de landbouw in het gebied een klimaatslimme toekomst te geven. Gedragen ambities en engagementen bundelen we na de samenwerkingsronde in een charter.

De vallei van de Rotbeek wordt zo hersteld dat de biodiversiteit er een grote boost krijgt. Samen met het blue-deal-project ‘De Burchtse Scheibeek’, investeert Vlaanderen zo in dit nature natte gebied. Provincie Antwerpen voert de werken uit.

Door de werken aan de Burchtse Scheibeek verwelkomen we hopelijk de kleine watersalamander.
Door de werken aan de Burchtse Scheibeek verwelkomen we hopelijk de kleine watersalamander.

Van fort naar kaai, van poldertuin naar Halve Maan

Wandelen van Fort Sint-Marie tot de nieuwe kaai van Burcht zal dankzij een nieuwe netwerk van trage wegen aangenamer en veiliger zijn. Ook van de dorpskern van Zwijndrecht tot aan het historische verdedigingswerk de Halve Maan kan je via verkeersluwe wegen wandelen. Op de Halve Maan maakt een kunstwerk de relatie met het verleden duidelijk voor wie voorbij wandelt. Ook de militaire dijk komt prominenter in beeld. Een trap en graspad maken de dijk toegankelijk.

"Het landinrichtingsplan zal onder meer de fysieke en gevoelsmatige verbinding tussen onze woonkern en het buitengebied versterken. Door gerichte ingrepen krijgt de open ruimte niet alleen meer ecologische kwaliteit maar ook meer herkenbaarheid en belevingswaarde. Bovendien takt het trage wegennet van het LIP aan op de reeds geplande fiets- en wandelbrug over de E17 die de historische connectie tussen Burcht en Zwijndrecht zal herstellen. Zo ontstaat een aantrekkelijke wandelroute ‘van Schelde tot Schelde’.” – Eerste schepen van Zwijndrecht Steven Vervaet.

Het landinrichtingsplan zorgt dat er veel te beleven valt in de dorpskern van Zwijndrecht. De gefragmenteerde poldertuin wordt omgevormd naar een groene open ruimte met ruimte voor water, de hoogstamboomgaard, een natuurspeelzone, een geboortepark en natuurbegraafplaats.

Dit project kwam trouwens tot stand door samenwerking met verschillende inwoners van het dorp en lokale partners. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme begeleidde dit proces.

 

 

In de poldertuin beleef je het typerende landschap. ​ ©Wim De Baene ​ (provincie Antwerpen)
In de poldertuin beleef je het typerende landschap. ​ ©Wim De Baene ​ (provincie Antwerpen)

 

Het landinrichtingsplan ‘Zwijndrecht’ bundelt voor deze verschillende ingrepen middelen van zowel de VLM, als de gemeente Zwijndrecht en de Provincie Antwerpen. Tijdens de opmaak van het plan werden op regelmatige basis extra partners betrokken en bewoners geconsulteerd.

Het samenwerkingsverband kan 1,22 miljoen euro investeren in de kwaliteit van de open ruimte van Zwijndrecht tot in de dorpskern. Vlaanderen zet nog €560.000 in via Blue-deal-middelen voor de werken aan de Burchtse Scheibeek. Bij alle ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de geldende maatregelen rond PFAS.

 

De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten.Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Sabine Caremans

Projectmanager

Dries Van Hecke

Communicatiemedewerker

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met