Forse investeringen in waterbeheer Nieuwe Polder van Blankenberge

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft op 9 december een Blue Deal-subsidie van 1.117.146 euro toegekend aan de Nieuwe Polder van Blankenberge voor de modernisering en optimalisatie van de infrastructuur voor het waterbeheer in de Oudlandpolder. De Polder zal voornamelijk investeren in infrastructuur op het grondgebied van de gemeenten Brugge, Jabbeke en Zuienkerke.

De investeringen hebben als doel om de Oudlandpolder weerbaarder te maken tegen de impact van de klimaatverandering. Het is immers van groot belang om zo efficiënt mogelijk om te gaan met het water in de polder. Dat werd eerder, in 2018, tussen een aantal partners afgesproken in het raamakkoord Oudlandpolder. Het raamakkoord heeft op zijn beurt geleid tot het landinrichtingsproject Oudlandpolder. De Nieuwe Polder van Blankenberge staat in voor het waterbeheer in de polder en moet daarbij een evenwicht zoeken tussen de noden van de landbouw en de natuur.

Het waterbeheer in een polder is gebaseerd op het regelen van de peilen in de waterlopen. Dat gebeurt via de talloze stuwen in het gebied. Het peilbeheer:

- houdt het water op, zodat het beschikbaar blijft voor de landbouw en de natuur;

- houdt het peil laag wanneer veel neerslag verwacht wordt, zodat meer water gestockeerd wordt in de waterlopen. Zo worden overstromingen voorkomen;

- verdeelt het water efficiënt ​ over alle deelgebieden van de polder.

Via het nu goedgekeurd investeringsprogramma kan de Nieuwe Polder van Blankenberge een belangrijk deel van haar stuwen moderniseren. Dat houdt in dat:

- ​ ​ de stuwen een groter bereik krijgen: er zal een grotere variatie van in te stellen peilen zijn, waardoor meer water gebufferd kan worden. Het laat ook toe om plaatselijk te ​ vernatten;

- ​ de stuwen in de toekomst van op afstand ​ kunnen worden gestuurd. De huidige stuwen moeten nog handmatig bijgeregeld worden, wat zeer arbeidsintensief is;

- ​ de stuwen gemonitord zullen worden: de ​ peilen en ​ debieten zullen permanent gemeten worden.

Dit alles laat de Nieuwe Polder van Blankenberge toe om in de toekomst veel efficiënter te werken. De Polder zal sneller en beter kunnen inspelen op de noden van de landbouw en de natuur en kan tegelijk de veiligheid verzekeren door overstromingsrisico’s te beperken.

Naast de investeringen in stuwen is ook de bouw voorzien van enkele windmolens die water kunnen overpompen naar hoger gelegen gebieden. Dat zorgt voor betere opslag van water én het vermindert fors de energiekosten van de huidige elektrische pompen, die het polderwater afvoeren naar het ​ kanaal Brugge-Oostende.

Dank zij deze Blue Deal-subsidiëring kunnen de doelstellingen van het raamakkoord Oudlandpolder en het landinrichtingsproject Oudlandpolder versneld gehaald worden.

Wim Van Isacker

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact