Klein dorp, grote transformatie

Achter de lintbebouwing in het kleine dorpje Wildenburg heeft de VLM een volledig nieuwe groenzone aangelegd met een wandel- en fietspad als verbindend element. Het dorp heeft daarmee als het ware een nieuwe publieke achtertuin die uitnodigt om te spelen, te fietsen, te wandelen en ​ van het omringende landschap te genieten. Met dit eigentijdse jasje zetten we Wildenburg, een woonkern in Wingene, stevig op de kaart als toegang naar het landschapspark Bulskampveld. De make-over geeft Wildenburg tegelijk extra charme voor de inwoners. ​

Aan de hand van beelden vertellen we waarom we trots zijn op deze herinrichting, die deel is van het landinrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs.

 

Wie veilig wil fietsen, kiest voor het nieuwe pad van 1 kilometer achter de Beernemsteenweg. Weg van het autoverkeer. Ook voor voetgangers en joggers vormt dit een prima alternatief. Het pad door de nieuwe groenzone verbindt de belangrijkste plaatsen van het dorp én fiets- en wandelwegen uit de omgeving met elkaar. Het is opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk Bulskampveld. ​

Met de nieuwe onthaalparking vormt het dorp een toegang naar het landschapspark Bulskampveld. Bezoekers kunnen er hun tocht beginnen en eindigen op een ruime, comfortabele parkeerplaats in een rustige omgeving. Dat geeft Wildenburg een aantrekkelijke uitstraling en het komt ook de horeca ten goede.

Er zijn meer dan 80 parkeerplaatsen, en toch oogt de dorpsrand na de herinrichting groener dan voorheen. Een groot deel van de parkeerplaatsen is waterdoorlatend.

Speelruimte in de buurt van de school. Fijn voor groot en klein!

Via een wadi en enkele poelen is extra waterbuffer gecreëerd.

De begraafplaats is een juweeltje geworden, een oase van rust en schoonheid.

De zone rond de kerk en de begraafplaats is deels onthard, goed voor meer infiltratie van regenwater in de bodem.

Op verschillende plaatsen in de groenzone vind je picknick- en zitbanken. Prettige plaatsen voor ontmoeting of om even te mediteren in het groen.

Het is gelukt om ruilgronden te vinden voor de landbouwers die grond verkochten, zodat er ruimte ontstond voor de herinrichting. Vanaf het groene lint heb je een mooi zicht op het landbouwlandschap dat het dorp omringt. ​ ​

Samen sterk… We werkten hier samen met de provincie West-Vlaanderen en Fluvius, maar toch vooral met de gemeente Wingene, die heel wat geïnvesteerd heeft: niet alleen financiële middelen, maar ook tijd en mankracht o.m. om een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan te maken en om de bewoners te betrekken. Onze bijzondere dank daarvoor gaat naar Hedwig Kerckhove, die als schepen zijn schouders onder de plannen zette.


Website preview
Wildenburg in het nieuw voor bewoners en bezoekers
Na ruim een jaar werken zit de woonkern van Wildenburg (Wingene) helemaal in het nieuw. In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij en in...
Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met