Plannen voor restauratie historische sluis Twee Speyen in Brugge

Via het landinrichtingsplan Oudlandpolder I wil de Vlaamse Landmaatschappij de historische sluis Twee Speyen in Brugge restaureren. De verouderde constructie is de belangrijkste waterinlaat voor de Oudlandpolder. Over het landinrichtingsplan Oudlandpolder I loopt van 1 tot en met 30 juni een openbaar onderzoek.

De historische sluis “Twee Speyen” ligt op de kruising Steenkaai-Speistraat op het grondgebied van de stad Brugge. De sluis dateert uit de 12de eeuw. Ze versaste kleine schepen tussen de Blankenbergse Vaart en de Ieperleet, dat was de voorloper van het huidige kanaal Brugge-Oostende. De scheepvaartfunctie van de sluis is verloren gegaan in de vorige eeuw. In 1976 is de sluisdeur aan de kanaalzijde vervangen door een betonnen constructie waarin een waterinlaat gebouwd is. Sindsdien fungeert de sluis enkel nog als waterinlaat. Het is de belangrijkste aanvoer van zoet water voor de polder. Zonder deze waterinlaat zou de Oudlandpolder héél vlug verdrogen en verzilten, waardoor landbouw er niet meer mogelijk zou zijn.

De huidige vijftigjarige waterinlaat is sterk vervallen: de waterinlaat kan bijna niet meer geregeld worden en er zijn permanente lekkages. Door het grote verval van het water in de waterinlaat is er ook sterke erosie en onderspoeling van de muren en wanden van de sluisconstructie. Deze schade is nog versterkt door schade van o.a. boomwortels.

Het landinrichtingsplan Oudlandpolder voorziet de volledige vervanging en modernisering van de waterinlaat. Daardoor wordt de waterinlaat stuurbaar van op afstand en kunnen de inlaatdebieten beter geregeld worden. Dat is nodig om in de toekomst beter en zuiniger met water te kunnen omspringen in periodes van droogte. Ook de restauratie en versteviging van de historische sluis is gepland, inclusief de vernieuwing van één van de sluisdeuren. Zo kan de sluis als erfgoed bewaard worden en wordt voorkomen dat de constructie volledig erodeert.

Omdat Twee Speyen op een belangrijk knooppunt in het recreatief netwerk langs het kanaal Brugge-Oostende ligt, omvat het plan ook de inrichting van een rustplaats met een vlonder die de bezoeker op een veilige manier in de sluis brengt.

De Vlaamse Landmaatschappij zal instaan voor de uitvoering van deze werken. De financiering wordt gedragen door het Vlaams Klimaatadaptatiefonds. Partners zijn de Nieuwe Polder van Blankenberge en de stad Brugge. Het landinrichtingsplan maakt deel uit van het ruimere project Oudlandpolder.

Wim Van Isacker

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact