Eén plan, zeven projecten voor de Oudlandpolder

Openbaar onderzoek van 1 tot 30 juni 2023

Van 1 tot 30 juni 2023 loopt in 5 gemeenten van de Oudlandpolder een openbaar onderzoek over het landinrichtingsplan Oudlandpolder I. Het landinrichtingsplan omvat plannen om 7 deelgebieden van de Oudlandpolder (her) in te richten op basis van de doelstellingen van het grotere landinrichtingsproject Oudlandpolder. Het zijn investeringen om te zorgen dat de open ruimte in de Oudlandpolder beter voorbereid is op de klimaatverandering, om de landbouw te ondersteunen, om de natuur te helpen floreren, en om het wonen, leven en ontspannen in de Oudlandpolder aangenamer te maken.

De Oudlandpolder is het gebied ten noordwesten van Brugge. Het is de zone omsloten door het Boudewijnkanaal, het kanaal Brugge-Oostende en de kustlijn. Het vormt een belangrijk deel van het werkingsgebied van de Nieuwe Polder van Blankenberge. Het gebied, net achter de kustlijn, is nog niet klaar voor de klimaatverandering. Knelpunten voor de toekomst zijn de afvoer van regenwater, de verzilting van de waterlopen en de bodem, en het peilbeheer.

De 7 projecten zijn: (klik op de groene linken voor meer info)

 1. Twee Speyen: het vernieuwen van een historische sluis die functioneert als de belangrijkste waterinlaat van de Oudlandpolder (Brugge).
 2. Pompgemaal Meetkerke: het inrichten van een voormalig pompgebouw als onthaal- en educatieve ruimte (Zuienkerke).
 3. Oostelijke deelgebieden Uitkerkse Polder: het instellen van een peilbeheer gericht op natuurdoelen en meer waterbuffering voor een deel van de Uitkerkse Polder (Blankenberge, De Haan, Zuienkerke).
 4. Groene Rand Blankenberge/Uitkerkse Polder: de aanleg van een toegankelijke groene stadsrand en extra waterbuffering (Blankenberge).
 5. Parkbos Vicogne: de aanleg van een parkbos voor het stedelijk gebied Oostende met extra waterbuffering (Bredene).
 6. Duinbossen: het verbeteren van het bezoekersonthaal in de Duinbossen (De Haan)
 7. Toegangspoort Zwankendamme: het creëren van een veilige toegang voor het dorp Zwankendamme en bijkomende waterbuffering (Brugge).
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De Oudlandpolder is door zijn ligging vlak achter de kust zeer gevoelig voor de effecten van de klimaatverandering. Daar moeten we ons tegen wapenen. Via het landinrichtingsproject kunnen we belangrijke en noodzakelijke investeringen doen in de waterhuishouding van de Oudlandpolder, geheel in lijn met de Blue Deal, maar bovenal om meer water te bufferen en de natuur te beschermen en herstellen”.

Documenten inkijken

 • Het landinrichtingsplan Oudlandpolder I is permanent raadpleegbaar in de Publicatiedatabank van de Vlaamse overheid. Het plan beschrijft wat de VLM voor ogen heeft voor zeven verschillende gebieden in de Oudlandpolder. ​
 • In de periode van het openbaar onderzoek ligt het plan ook ter inzage in de gemeentehuizen van Bredene, De Haan, Blankenberge, Zuienkerke en Brugge. Meer info vindt u op de website van deze gemeenten.

Infomarkten

De VLM organiseert i.s.m. de gemeentebesturen twee infomarkten:

 • op 8 juni in Blankenberge, van 16 tot 21 uur, in de Feestzaal van het Stadhuis, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge
 • op 14 juni in Bredene, van 16 tot 21 uur, in Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Alle geïnteresseerden zijn welkom zonder inschrijving vooraf. Medewerkers van de VLM geven toelichting bij de plannen en beantwoorden vragen.

Zitdagen

Aangezien de plannen een impact kunnen hebben op bepaalde gronden die in privé-eigendom zijn, bieden we de eigenaars van die gronden de mogelijkheid aan om een persoonlijk gesprek te hebben met een medewerker van de VLM. De betrokken eigenaars kregen hierover een brief.

Bezwaren of opmerkingen indienen

U kunt opmerkingen, suggesties of bezwaren indienen tot en met 30 juni:

 • schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan of Zuienkerke;
 • schriftelijk indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij:

Wim Van Isacker

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact