Plannen voor restauratie pompgebouw Meetkerke

Via het landinrichtingsplan Oudlandpolder I zal de provincie West-Vlaanderen het historische pompgebouw van Meetkerke restaureren en inrichten als een bezoekerscentrum. Het pompgebouw ligt op het grondgebied van Zuienkerke. Over het landinrichtingsplan Oudlandpolder I loopt van 1 tot en met 30 juni een openbaar onderzoek.

Het voormalige pompgebouw Meetkerke ligt langs de Biezenstraat in Meetkerke, op een honderdtal meter van de windmolen. De Moere van Meetkerke is een voormalige turfwinning die in het begin van de 17de eeuw drooggelegd is. Daarvoor werd oorspronkelijk gebruik gemaakt van een windmolen met scheprad die water uit de Meetkerkse Moere verpompte naar het stelsel van de Blankenbergse Vaart. In de 19de eeuw is de windmolen vervangen door een pompgemaal aangedreven door een stoommachine op kolen. Rond 1930 kwam er een pomp die werd aangedreven door een dieselmotor en die werd op haar beurt in de Tweede Wereldoorlog vervangen door een elektrisch aangedreven pomp.

Ten tijde van de ruilverkaveling Houtave werd het pompgemaal “De Katte” geïnstalleerd. Dat verpompt het water nog steeds naar het kanaal Brugge-Oostende i.p.v. naar de Blankenbergse Vaart. Het pompgemaal Meetkerke is sindsdien niet meer in werking.

Het pompgebouw is eigendom van de Nieuwe Polder van Blankenberge die het in erfpacht gegeven heeft aan de provincie West-Vlaanderen. De provincie West-Vlaanderen wenst dit historisch pompgebouw te restaureren en in te richten als een klein bezoekerscentrum met informatie over het waterbeheer in de polders en over de geschiedenis van de Meetkerkse Moeren.

Het landinrichtingsplan maakt deel uit van het ruimere project Oudlandpolder.

Wim Van Isacker

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met