Veiliger toegang tot het dorp Zwankendamme

Via het landinrichtingsplan Oudlandpolder I wordt de toegang tot het dorp Zwankendamme verkeersveiliger gemaakt. Er komt ook een extra waterbuffer in de groenzone die het dorp afschermt van de haveninfrastructuur. Over het landinrichtingsplan Oudlandpolder I loopt van 1 tot en met 30 juni een openbaar onderzoek.

Het dorp Zwankendamme, deelgemeente van Brugge, is omringd door infrastructuur die gelinkt is aan de werking van de haven van Zeebrugge. Ter hoogte van de straat Wulfsberge komen verschillende verkeersstromen samen die beter en veiliger georganiseerd kunnen worden. Het landinrichtingsplan voorziet in een veilige oversteek voor fietsers en wandelaars. Een deel van de fietssnelweg Brugge-Zeebrugge krijgt een nieuwe aanleg, zodat dat de fietssnelweg een veiliger maar ook minder bochtig tracé heeft.

Momenteel wordt tussen het dorp Zwankendamme en de sporenbundel van Infrabel een groenzone aangelegd als visuele buffer. In die zone creëren we via het landinrichtingsplan Oudlandpolder I een extra waterbuffer, zodat regenwater vertraagd afgevoerd wordt in de toekomst.

De werken zullen deels door de Vlaamse Landmaatschappij en deels door de stad Brugge uitgevoerd worden. Er is financiering vanuit landinrichting, het Fietsfonds en het Vlaams Klimaatadaptatiefonds voorzien.

Het landinrichtingsplan maakt deel uit van het ruimere project Oudlandpolder.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact