Portaal Leeuwenhof: eerste ingerichte onthaalzone voor de groenpool Vinderhoutse Bossen

Met veel genoegen nemen projectpartners en buurtbewoners de heringerichte omgeving van het Leeuwenhof in gebruik als eerste van drie officiële onthaalzones voor de Vinderhoutse Bossen. De nieuwe inrichting verhoogt de aantrekkingskracht van de groenpool en versterkt de belevingswaarde: meer groen en ontharde oppervlakte, extra zitruimte en picknickplekken, speelzones en een wandellus die ook toegankelijk is voor minder mobiele bezoekers, een parking met meer ruimte voor fietsen en infoborden. Voor de fietsers is de aanleg van een nieuwe en veiliger verbinding met het fietspad langs de R4 een belangrijke verbetering.

Het portaal Leeuwenhof ligt langs de Beekstraat en sluit in het noorden aan bij de waardevolle oude boskern en in het westen bij het bulkenlandschap. De centraal gelegen parkzone werd opgewaardeerd: er kwam extra bos en natte natuur, maar er ging ook extra aandacht naar de bezoeker én de bewoners.

De zuidelijke zone aan het jeugdhuis “Chez Choseken” werd ingericht als onthaalzone. Op de parking werd extra ruimte gemaakt voor het stallen van fietsen en een infopunt. Een deel van de verharding verdween en maakte plaats voor een nieuwe boomgaard met een picknickbanken.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving “De bosuitbreiding en de nieuwe toegangspoort aan het Leeuwenhof zullen de Vinderhoutse Bossen naar een hoger niveau tillen. Dat is waar deze Vlaamse regering werk van maakt: natuur ontharden en natuurbeleving stimuleren. Zo versterken we onze groene longen die de Vlamingen zuurstof geven."
De onthaalzone Leeuwenhof, ingericht zodat iedereen maximaal kan genieten van het groen
© Vlaamse Landmaatschappij, inrichtingsplan Portaal Leeuwenhof
De onthaalzone Leeuwenhof, ingericht zodat iedereen maximaal kan genieten van het groen
© Vlaamse Landmaatschappij, inrichtingsplan Portaal Leeuwenhof

Nieuwe en veilige fiets- en wandelpaden

Er kwam een nieuwe, veilige verbinding van het fietspad langs de R4 met de onthaalzone en zo verder naar de Beekstraat. Hierdoor kunnen fietsers de drukke op- en afrit van de Beekstraat vermijden.
In de onthaalzone werd een wandellus van 1.4 km aangelegd die toegankelijk is voor minder mobiele personen, een meerwaarde voor de bewoners van zorghotel Leeuwenhof, maar ook voor gezinnen met jonge kinderen in buggy’s of met loopfietsjes. ​
Ter hoogte van de vijver achter het zorghotel werd een houten vlonder aangelegd met stootrand en zitbank zodat de bezoeker ook daar in alle veiligheid van het water kan genieten.

De zone met vijvers langs de R4 werd toegankelijk gemaakt voor wandelaars en kreeg zitbanken, een picknicktafel en een natuurlijke speelzone. Verspreid in de parkzone sieren houtsculpturen de omgeving op. Veel voorkomende diersoorten in de groenpool kregen op die manier een gezicht en vormen een extra attractie voor jong en oud om ze te ontdekken en te herkennen.

De werken werden uitgevoerd door aannemer Mahieu uit Oudenburg. De totale kostprijs bedroeg circa 650.000 euro (incl. btw). Drie diensten van de Vlaamse overheid (AGOP – via subsidies landinrichting, ANB en AWV) en de Stad Gent financieren deze werken.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen Stad Gent “Deze nieuwe toegangspoort vergroot de aantrekkingskracht van het grootste bos in wording in Gent. De boomgaard, de picknickplek, de speelzone en grotere parkeerruimte voor fietsen zijn echte troeven voor één van de favoriete wandelplekken van Gentenaars. We willen dat iedereen kan komen genieten: meer zitbanken en halfverharde nieuwe fiets- en wandelpaden zijn belangrijk voor minder mobiele personen, rolstoelgebruikers of ouders op stap met een buggy.”

Uitvoering andere werken in de Vinderhoutse Bossen

Naast het dossier Leeuwenhof zijn er ook nog andere werken in uitvoering of voorbereiding.

Op 26 september 2022 is een aannemer gestart met de werken aan het portaal De Campagne, de tweede onthaalzone van de groenpool. De werken voor de inrichting van De Campagne als onthaalzone omvatten: de aanleg van een nieuwe parking, de inrichting van de weilanden ten zuiden van de Gijzelstraat, het opwaarderen van het historische park en de inrichting van de boszone, de herinrichting van de schoolhoeve en het aanpassen van de verkeerscirculatie, waarbij een deel van de Gijzelstraat wordt heraangelegd.

Het inrichten van De Campagne als onthaalzone verloopt in fases van september 2022 tot najaar 2023. De voortgang van dit dossier is te volgen op de projectpagina van de Stad Gent.

© Stad Gent, toekomstbeeld Portaal De Campagne
© Stad Gent, toekomstbeeld Portaal De Campagne

De groenpool Vinderhoutse Bossen groeit

Sinds de start van het project Groenpool Vinderhoutse Bossen (9 mei 2012), is al meer dan 85 hectare bosuitbreiding gerealiseerd. Daarvoor werden op verschillende plaatsen in het gebied ongeveer 60.000 nieuwe bomen aangeplant. Het is de bedoeling om de groenpool uit te breiden met 156 ha nieuw bos rondom de historische boskern om op die manier een bosrijk gebied van 260 ha te bekomen waar iedereen van kan genieten.
In februari 2021 werden dicht bij de oude boskern meer dan 9.000 bomen geplant, waardoor er bijna 9 ha nieuw bos bij kwam. In het plantseizoen 2021-2022 (vorige winter) kwam er ruim 35 ha nieuw bos bij (zie eerdere berichtgeving).

“Als de coronapandemie ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat natuur dichtbij huis erg belangrijk is. We steken daarom een boompje bij: in totaal willen we in Vlaanderen de volgende jaren 4.000 hectare extra bos planten. Na decennia van stilstand, hebben we de tanker gekeerd: het bebossingstempo ligt nu vijf keer hoger. Moest elke stad als Gent zo’n ambitie tonen, dan zouden we onze doelstellingen met gemak halen.”, besluit minister van Omgeving Zuhal Demir.

Dit plantseizoen (winter 2022-2023) groeit de groenpool met nog eens 6,5 ha nieuw bos.

Stand van zaken realisaties juni 2022
Stand van zaken realisaties juni 2022

De groenpool Vinderhoutse Bossen in een notendop

In 2012 keurde de bevoegde minister het inrichtingsplan voor de Groenpool Vinderhoutse Bossen goed. Het is naast het Parkbos en het Oud vliegveld Oostakker-Lochristi één van de groenpolen die de Vlaamse overheid samen met de lokale partners (provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, gemeente Lievegem, Natuurpunt) aan de rand van de stad Gent vorm wil geven.

Voor de realisatie van de volledige Groenpool Vinderhoutse Bossen is 13,5 miljoen euro voorzien waarvan 12 miljoen van de Vlaamse overheid. De provincie Oost-Vlaanderen draagt 400.000 euro bij voor een extensief speelbos met voorzieningen voor volkstuinen. De Stad Gent financiert 1 miljoen euro voor de uitbouw van de groenpool nabij het landgoed en de kinderboerderij De Campagne en voor hun aandeel in de padenstructuur. De gemeente Lievegem voorziet 30.000 euro voor aanpassingen van de wegeninfrastructuur op haar grondgebied.

Wie op de hoogte wil blijven van het project kan inschrijven op een digitale nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar [email protected]

De laatste stand van zaken en een overzicht van het inrichtingsproject is te lezen op www.vlm.be\vinderhoutsebossen

Toon Van Coillie

projectleider, VLM

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact