Vlaamse Regering stelt Bart De Schutter aan als waarnemend gedelegeerd bestuurder VLM

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om Bart De Schutter aan te stellen als waarnemend gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij. Zijn mandaat gaat in op 1 juni 2024.

​​Bart is op dit moment afdelingshoofd van de afdeling Mestbank en zal de functie van waarnemend gedelegeerd bestuurder invullen tot de Vlaamse Regering een nieuwe leidend ambtenaar aanstelt.

Bart De Schutter neemt tijdelijk de fakkel over van Toon Denys, die op 1 juni start als secretaris-generaal van het Departement Omgeving.

 

Website preview
Toon Denys wordt secretaris-generaal bij het Departement Omgeving
De Vlaamse Regering besliste vandaag om Toon Denys, gedelegeerd bestuurder VLM, vanaf 1 juni aan te stellen als secretaris-generaal bij het...
Vlaamse Landmaatschappij

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact