VLM haalt contract binnen voor nieuwe EIP-AGRI Support Facility

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wordt leadpartner in de nieuwe EIP-AGRI Support Facility voor de programmaperiode 2021-2027 van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De gedelegeerd bestuurder van VLM, Toon Denys, en het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie tekenden daarvoor het contract voor het eerste jaar, ter waarde van 2.700.000€.

De EIP-AGRI Support Facility zal focussen op Europese netwerkactiviteiten rond innovatie en kennisuitwisseling in landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling. De VLM zal daarvoor samenwerken in een consortium met 18 partners uit 15 Europese lidstaten. Met een aantal partners werd de voorbije 8 jaar al succesvol samengewerkt binnen het EIP AGRI Service Point. De ervaring uit die periode met interactieve innovatie, multi-actor projecten, kennis co-creatie en peer-to-peer leren wordt meegenomen. De eerstkomende maanden wordt de EIP-AGRI Support Facility opgezet in de kantoren van de VLM in Brussel en zal ook het team worden samengesteld onder leiding van Pacôme Elouna Eyenga.

ondertekening contract EIP-AGRI Support Facility door Toon Denys, gedelegeerd bestuurder VLM
ondertekening contract EIP-AGRI Support Facility door Toon Denys, gedelegeerd bestuurder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact