Skip to Content
Zin in een loopbaan als onderhandelaar onroerende goederen bij de VLM?

Zin in een loopbaan als onderhandelaar onroerende goederen bij de VLM?

Tino Hellebuck (45) vertelt wat zijn job inhoudt.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ondersteunt belangrijke Vlaamse projecten door het realiseren van grondmobiliteit. In 2020 konden we 465 hectare gronden verwerven, waarvan 8% via ruil, voor een totaalbedrag van 26 miljoen euro.

We hebben momenteel 2 vacante jobs voor onderhandelaars onroerende goederen en leggen bovendien een werfreserve aan. Uit welk hout moet je gesneden zijn om die job te kunnen doen en wat maakt hem aantrekkelijk? Tino Hellebuck werkt al 23 jaar bij de VLM en vertelt het je graag.

Story image

Welke studies heb je gedaan om als verwerver te kunnen werken?

Ik heb een bachelor topografie. Toen ik afstudeerde, kon ik onmiddellijk aan de slag bij de VLM. Het eerste anderhalf jaar heb ik gewerkt bij de Mestbank voor de eenmalige persceelsregistratie, nadien werd ik onderhandelaar onroerende goederen.

Op welke manier doet de VLM aan grondverwerving?

De Vlaamse Landmaatschappij heeft verschillende instrumenten ter beschikking om goederen te verwerven: rechten van voorkoop, koopplichten, onteigening maar uiteraard ook minnelijke verwerving. We proberen altijd zonder gerechtelijke onteigening de dingen te realiseren. Als je door grondenbanken landbouwers kunt uitruilen, verkrijg je een groter draagvlak.

Is er soms tegenstand bij de landbouwers?

Ik heb meegewerkt aan een aantal grote dossiers als de aanleg van de autosnelweg A11, de lokale grondenbank Zeebrugge en de uitbreiding van het Zwin met 120 hectare. Bij de uitbreiding van het Zwin was er heel wat tegenstand bij de landbouwers. Zo protesteerden ze met zwarte vlaggen aan hun tractoren. Door te zoeken naar ruilgrond en niet drastisch te gaan onteigenen, zijn we tot een oplossing gekomen zonder gerechtelijke procedures en dat geeft voldoening.

Moet je goed op de hoogte zijn van de vastgoedprijzen?

Als je wilt onderhandelen, moet je weten waarmee je bezig bent. Ik ga graag goed geïnformeerd naar de mensen toe. Ik wil weten wat het project inhoudt, wat de verkopen zijn in de streek en wat de grond waard is. Als ik naar een openbare verkoop ga, is op voorhand beslist door de gedelegeerd bestuurder of de raad van bestuur hoeveel ik mag bieden.

Wat moet je nog weten of kunnen?

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de pachtwetgeving en de regelgeving over onroerend goed. En het is mooi meegenomen als je landbouwkennis hebt, om mee te kunnen praten met de landbouwers. Dat kun je gaandeweg leren.

Wat heel belangrijk is dat je graag met mensen omgaat. Dat je empathie hebt, graag praat met de mensen en meedenkt met hen. Je moet een goede onderhandelaar zijn.

Ben je veel op de baan?

Ik heb veel contact met landbouwers, met advocaten van landbouwers en notarissen. Het meeste realiseer je niet op je bureau, maar op het terrein als je onder de mensen bent. Buiten de coronaperiode is het een combinatie van bureauwerk en op de baan zijn. Dat is het aangename aan de job, je zit niet iedere dag binnen en komt onder de mensen.

Hopelijk krijg je er toffe collega’s bij!

We zijn momenteel op zoek naar twee onderhandelaars onroerende goederen met standplaats Gent of Brugge. Daarnaast leggen we een werfreserve aan.

Bekijk hier de vacatures:

 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL